• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

ANBI

Cello is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI moet een aantal gegevens publiceren op haar website. Hieronder staat die informatie gebundeld.
Stichting Cello
De Ring 14
5261 LM Vught
Postbus 231
5260 AE Vught
T. 088-345 10 00
E. info@cello-zorg.nl

KVK: 17141865

Fiscaal nummer: NL811241919B01

 

ANBI-formulier
 

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Cello
Voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht volgt Cello de beloningsregeling volgens de Wet Normering Topinkomens. Voor medewerkers geldt de CAO Gehandicaptenzorg.
Onze missie, ons mensbeeld en onze kernwaarden vormen samen de belangrijkste richtingaanwijzers voor hoe we menswaardige, professionele zorg organiseren.
In onze meerjarenstrategie staat beschreven hoe we de doelstelling van Cello gaan verwezenlijken in de komende jaren.
Voor meer informatie over onze activiteiten en speerpunten bekijk het kwaliteitsbeeld. De financiƫle verantwoording is te vinden in de jaarrekening.