• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Raad van Bestuur

Sinds februari 2023 is Frank van der Linden bestuurder van Cello.

Frank heeft zijn hele werkzame leven in de (langdurige) zorg gewerkt. Ooit gestart als verpleegkundige, daarna gezondheidswetenschappen gestudeerd en als leidinggevende aan het werk gegaan. Na het afronden van een MBA-studie is hij sinds 2013 als bestuurder actief. En dus sinds februari van 2023 bij Cello.

 

Meedoen naar behoefte en vermogen

Bij Cello omarmen we de diversiteit en verschillen: van de veelheid aan mensen die met de meest uiteenlopende ondersteuningsvragen bij ons komen. Die diversiteit maakt ons prachtig. Ieder mens mag er zijn en heeft recht  op een plek in onze samenleving. Recht om mee te doen naar behoefte en vermogen.

 

De zorg die nodig is organiseren we samen: met cliënten, hun familie, collega’s binnen en buiten Cello.

We komen alleen in een andere werkelijkheid, waarin de vraag naar zorg groter is dan wij kunnen bieden. Tenminste, als we de zorg blijven organiseren zoals we dat gewend zijn.

 

En dus zullen we moeten veranderen. Het betekent dat we anders kijken naar ieders rol in de samenwerking: van geïnformeerd en betrokken zijn naar actief meedoen, van professionele regie naar gezamenlijke regie, van focus op zorg naar focus op leven.

Alleen dan kunnen we er ook over 10, 20, 30 … jaar nog steeds zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.