• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Privacy

 

Cello en jouw persoonsgegevens

Cello verwerkt jouw persoonsgegevens. Dat gebeurt omdat je bij ons cliënt bent, bij ons werkt, onze website bezoekt of op een andere manier contact met ons hebt. Cello hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens dezelfde hoge kwaliteitsstandaarden als in ons dagelijks werk. Je kunt er zeker van zijn dat Cello je persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. We zijn transparant over hoe we je gegevens gebruiken. En natuurlijk mag je altijd alle gegevens die wij van jou bewaren inzien. Onze organisatie heeft de nodige maatregelen genomen om persoonsgegevens optimaal te beschermen.

Om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren, op verzoek van landelijke toezichthouders en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals een jaarrekening, kwaliteitscontrole en certificering, vinden er interne analyses en zowel interne (door eigen mensen uitgevoerde) als externe (door externe auditors uitgevoerde) audits plaats. Hiervoor moeten o.a. steekproefsgewijs (zorg- en medewerkers)dossiers worden gecontroleerd en persoonsgegevens hieruit worden verwerkt.

 

Als je onze website bezoekt…

Welke persoonsgegevens verzamelen we van bezoekers?

Cello heeft verschillende websites. Wanneer je een van onze websites bezoekt en toestemming voor cookies geeft, ontvangen we van je computer en internetbrowser diverse gegevens waarmee we je kunnen identificeren. Dat gaat om je:

 • IP-adres
 • zoekgedrag op onze website 

Als je het contactformulier invult ook je:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

 

Meld je je via onze website aan als cliënt, dan registreren wij je:

 • naam
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • BSN-nummer
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

 

Waarvoor verzamelen we persoonsgegevens van bezoekers?

IP-adres en zoekgedrag: hiermee kunnen wij de dienstverlening op onze website testen en verbeteren. Je zoekgedrag vertelt ons hoe we je in de toekomst nog betere informatie kunnen aanbieden. Door het gebruik van IP-adressen kunnen wij bovendien onze site beschermen tegen aanvallen van internetcriminelen.

Contactformulier: met deze gegevens kunnen wij contact met je opnemen over je vraag of opmerking. Horen wij na dat contact dertig dagen niets meer van je – en ben je geen cliënt of andere relatie van ons – dan verwijderen wij je gegevens. 

Aanmelding als cliënt: op basis van je persoonlijke gegevens beoordelen wij of je in aanmerking komt voor zorg bij Cello. Dankzij deze gegevens verloopt ook je intake sneller en makkelijker. 

Account op ons leerportaal: we gebruiken je gegevens om je geschikte leerstof aan te bieden.

 

Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij die op onze website? 

Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf van je computer plaatst, zodat een website de gebruiker herkent als deze de site opnieuw bezoekt. Cello gebruikt deze ‘tracking’ cookies om de effectiviteit van onze website en diensten te meten. Dit soort cookies heeft weinig gevolgen voor je privacy; de gegevens slaan wij op onder een pseudoniem. Cookies bieden daarnaast de mogelijkheid om automatisch gebruikersnamen, wachtwoorden en instellingen toe te passen op websites. Op dit gebruik heeft Cello geen invloed, hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Wil je liever geen cookies opslaan op je computer? Dan kun je dat instellen in je internetbrowser. Ook kun je via de browser alle eerder opgeslagen cookies op je computer verwijderen.

 

Als je cliënt bij ons bent… 

Welke persoonsgegevens verzamelen we van cliënten? 

Om de zorg- en dienstverleningsovereenkomst uit te voeren, gebruiken we van jou als cliënt de volgende gegevens: 

 • naam 
 • adresgegevens 
 • BSN 
 • geslacht 
 • geboorteplaats 
 • telefoonnummer 
 • e-mailadres 
 • bankrekeningnummer 
 • (als het noodzakelijk is, in sommige gevallen) etniciteit 
 • (als het noodzakelijk is, in sommige gevallen) religieuze overtuiging
 • medische gegevens  
 • gegevens over je seksualiteit 
 • (als het noodzakelijk is, in sommige gevallen) strafrechtelijk verleden 

 

Waarvoor verzamelen we persoonsgegevens van cliënten? 

Wij hebben bovenstaande gegevens nodig, omdat wij je de best mogelijke zorg willen bieden en daarbij graag rekening houden met hoe jij in het leven staat. In de zorgovereenkomst die wij met je afsluiten, regelen wij met jou een aantal zaken, waarbij we één of meerdere van deze gegevens gebruiken.

 

 

Dat is voor: 

 1. Het regelen van je verblijf in een van onze woongroepen/locaties en de zorg die we (daarbij) aanbieden; 
 2. De betalingen die je aan ons doet voor je huisvesting en/of onze zorg; 
 3. Het naleven van diverse wet- en regelgeving;
 4. Het delen van jouw gegevens met instanties die een publiekrechtelijke taak hebben; 
 5. Het verbeteren en evalueren van onze dienstverlening aan jou. 

Cello gaat altijd voorzichtig om met je persoonsgegevens, zeker als het gaat om gegevens die voor jou gevoelig zijn. Niemand bij Cello kan je gegevens zomaar inzien, alleen personen voor wie dat vanuit hun functie of taak noodzakelijk is. We controleren wie jouw gegevens heeft ingezien en eventueel heeft aangepast.

 

Als je bij ons werkt… 

Welke persoonsgegevens verzamelen we van werknemers en vrijwilligers? 

Ook van werknemers en vrijwilligers (samen: medewerkers) verwerkt Cello persoonsgegevens. Om de arbeidsovereenkomst die we hebben met medewerkers uit te voeren maken wij gebruik van de volgende gegevens: 

 • naam 
 • adresgegevens 
 • BSN 
 • geslacht 
 • burgerlijke staat
 • geboorteplaats 
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • functie(schaal)
 • indienst- en uitdiensttreding 
 • werkpercentage 
 • verzuimregistratie 

 

Waarvoor verzamelen we persoonsgegevens van werknemers en vrijwilligers? 

We hebben persoonsgegevens nodig van medewerkers om de arbeidsovereenkomst goed te kunnen uitvoeren. Ook wanneer je aangeeft lid te willen worden van onze personeelsvereniging. Verder hebben wij je gegevens nodig om: 

 1. Je salaris te betalen;
 2. Te voldoen aan wettelijke verplichtingen voor werkgevers;
 3. Je kwaliteiten efficiënt en effectief in te zetten in ons dagelijks werk; 
 4. Onderzoek te doen naar ons personeelsbeleid en voor kwaliteitscontrole; 
 5. Interne en externe controle uit te voeren. 

Als je bij ons in dienst treedt, laten we je weten welke gegevens wij van je verzamelen en met welk doel wij dit doen. Dat kun je ook nalezen in dit privacy statement. Wij zien streng toe op eventueel misbruik van je gegevens en we controleren wie jouw gegevens heeft ingezien.
Deze gegevens worden twee jaar na afloop van je arbeidsrelatie bewaard, met uitzondering van verzuimregistratie.

 

Beveiliging van je gegevens

Cello heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen om zo verlies, onrechtmatig gebruik en onrechtmatige verwerking van deze gegevens door anderen tegen te gaan. En om de toegang tot je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Cello doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gegevensclassificatie, gebruik van wachtwoorden en tokens, codering van wachtwoorden en encryptie van data. In ons beveiligingsbeleid is verankerd dat Cello de beveiligingsmaatregelen jaarlijks toetst op kwetsbaarheden. Daarnaast is Cello continue bezig met het trainen en creëren van bewustzijn bij medewerkers in hoe zij veilig en zorgvuldig moeten omgaan met (persoons)gegevens.

 

Bekijken en/of wijzigen van je gegevens

Je hebt volgens de wet het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Cello. Ook kan je ons vragen je persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij. 

Wil je van bovenstaande recht(en) gebruikmaken en iets veranderen of verwijderen? Stuur dan je verzoek naar privacy@cello-zorg.nl 

Cello is verplicht om je identiteit te controleren. Daarom kan het voorkomen dat Cello aanvullende vragen aan je stelt om je identiteit vast te stellen en te verifiëren. Cello behandelt je verzoek zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken. 

Wanneer je niet tevreden bent over de verwerking van je gegevens door Cello, willen wij je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens Cello

Cello Bestuursbureau 

De Ring 14 

5261 LM Vught

W www.cello-zorg.nl

E privacy@cello-zorg.nl

T (088) 345 10 00

 

Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.