• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Missie, mensbeeld en kernwaarden

Onze missie, ons mensbeeld en onze kernwaarden vormen samen de belangrijkste richtingaanwijzers voor hoe we menswaardige, professionele zorg organiseren.

 • Missie

  Cello ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om zich – in hun eigen leefomgeving – als uniek mens te ontplooien. Hun eigen leven te leiden, zoals zij dat het liefst willen.

   

  Doelen

  • Cliënten hebben een goed leven, met zoveel mogelijk eigen regie.
  • Medewerkers kunnen snel inspelen en aansluiten op de behoeften en wensen van cliënten en hun omgeving.
  • Cello is en blijft vitaal en (financieel) gezond.

   

 • Mensbeeld

  In het Mensbeeld staat beschreven hoe we naar mensen – en dus naar elkaar kijken. Hieronder vind je een korte samenvatting van het Mensbeeld in zes kernzinnen.

   

  We zijn allemaal mensen, met onze eigen mogelijkheden, voorkeuren en talenten.

  Jouw mogelijkheden, voorkeuren en talenten – en die van jouw netwerk – zijn het vertrekpunt van onze ondersteuning.

   

  We hebben elkaar nodig om mens te worden en mens te blijven.

  Cello biedt menswaardige ondersteuning. Waarin mensen warmte en geborgenheid ervaren, relaties opbouwen, zich ontwikkelen en iets voor de ander kunnen betekenen.

   

  We doen het samen, en jij en je netwerk staan voorop.

  We zijn flexibel in onze benadering en ondersteuning – sluiten aan bij wat jij en je netwerk nodig hebben. Dat we het samen doen, betekent ook dat we je nooit laten vallen.

   

  Jij hebt het recht om zelf te kiezen hoe jouw leven en ondersteuning eruitzien.

  We vinden het belangrijk dat je zoveel mogelijk je eigen keuzes kunt maken. Daarom praten we niet over jou, maar altijd mét jou en jouw netwerk.

   

  Samen met jou en je netwerk werken we aan een zo normaal en compleet mogelijk leven.

  Dat gaat niet vanzelf. Soms is het zelfs moeilijk. Toch denken we nooit in beperkingen, maar altijd in mogelijkheden. We blijven zoeken naar de beste oplossing.

   

  De maatschappij – daar hoor jij bij.

  Cello is geen eiland. Jij bent onderdeel van onze maatschappij en we ondersteunen jou om zoveel mogelijk mee te doen in jouw buurt en wijk. Want we zijn ervan overtuigd dat iedereen op zijn of haar manier verschil kan maken. Voor zichzelf, voor de ander, voor de maatschappij.

   

   

  Menswaardige zorg vraagt elke dag weer om keuzes te maken, om behoeften en zorginhoud zo goed mogelijk met elkaar te verenigen. Je kunt je voorstellen dat dat voor de nodige dilemma’s zorgt. Een groep medewerkers en ouders is gespecialiseerd in het beantwoorden van vragen als ‘Hoe maken we lastige situaties bespreekbaar?’ ‘Hoe weeg je de belangen van cliënt, familie en medewerker tegen elkaar af?’ ‘Wat betekenen strategische en beleidsmatige keuzes van Cello in de praktijk?’ Onder de vlag van ‘Platform Ethiek’ begeleiden ze openhartige, soms kwetsbare gesprekken. Hier lees je er meer over.

 • Kernwaarden

  In onze kernwaarden beschrijven we eigenschappen die we bij iedereen van Cello willen terugzien, en waar je ons – als het goed is – aan kunt herkennen:

   

  We sluiten aan

  We sluiten aan bij jouw behoeften en wensen. En we sluiten aan bij wat jij en je familie of netwerk zelf kunnen. We doen wat nodig is – of liever wat jullie nodig hebben.

   

  We zijn betrouwbaar

  Op ons kun je rekenen. We ondersteunen jou en je netwerk bij de stappen die je zet en laten je niet vallen. Ook niet als het ingewikkeld wordt. Sterker: juist dan blijven we naast je staan.

   

  We zijn nieuwsgierig

  We hebben de wil om jou te begrijpen en blijven nieuwsgierig naar nieuwe manieren om te werken aan een goed leven.

   

  We zijn ondernemend

  We willen altijd vooruit. Met jou, ook als dat – vanwege een beperking of probleemgedrag – niet vanzelfsprekend is. We kijken steeds naar wat wél kan.We zijn ook ondernemend als het om Cello gaat. We zijn een ondernemende, zichtbare partner in onze regio.