• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Missie, mensbeeld en kernwaarden

Onze missie, ons mensbeeld en onze kernwaarden vormen samen de belangrijkste richtingaanwijzers voor hoe we menswaardige, professionele zorg organiseren.

 • Missie

  Cello ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om zich – in hun eigen leefomgeving – als uniek mens te ontplooien. Hun eigen leven te leiden, zoals zij dat het liefst willen.

   

  Doelen

  • Cliënten hebben een goed leven, met zoveel mogelijk eigen regie.
  • Medewerkers kunnen snel inspelen en aansluiten op de behoeften en wensen van cliënten en hun omgeving.
  • Cello is en blijft vitaal en (financieel) gezond.

   

 • Mensbeeld

  In het Mensbeeld staat beschreven hoe we naar mensen – en dus naar elkaar kijken. Hieronder vind je het hart van het Mensbeeld, een korte samenvatting. Dit zijn uitgangspunten voor dialoog en reflectie. Daar waar we voor staan én voor gaan.

   

  Uniek en divers
  Ieder mens is uniek. Bij Cello kan en mag iedereen zijn unieke identiteit ontdekken. Deze beschermen we. Zodat iedereen zichzelf kan zijn. De diversiteit van mensen binnen Cello zien we als een verrijking voor ons leven.

   

  Jij en ik
  Jij bent uniek. Tegelijkertijd word je als mens mede gevormd door de relaties die je hebt met anderen. Bij Cello mag je er zijn voor anderen én anderen voor jou. Dat geldt voor cliënten, familie en professionals. Er bestaat een levenslange loyaliteit ten opzichte van de familie, ongeacht de kwaliteit van de relaties. Het is belangrijk dat relaties wederkerig zijn. Dat is de kern. Zo ontwikkel je en komt iedereen tot bloei.

   

  Aandacht geven en aandacht ervaren
  Bij Cello weten we dat je alleen in de relatie en met aandacht goede en liefdevolle zorg kunt bieden. Dan blijkt wat ertoe doet en waar de focus ligt. Ontstaat er geborgenheid en is er ruimte voor het opdoen van ervaringen bij het samenleven en -werken.

   

  Waardigheid en acceptatie
  Iedereen doet er toe, heeft waarde in zichzelf. Bovendien heeft iedereen op zijn eigen manier waarde voor de samenleving, zowel binnen Cello als daarbuiten. Door die erkenning, ontstaat waardigheid. We accepteren ieders beperking én blijven verwachtingsvol kijken naar ieders mogelijkheden.

   

  Meetellen en meedoen
  We zijn allemaal onderdeel van onze maatschappij en van Cello. We tellen allemaal mee. Ook willen we -allemaal op onze eigen manier- meedoen en het verschil maken. We steunen elkaar om het beste uit onszelf te halen, talenten te benutten en ons verder te ontwikkelen.

   

  Vrijheid en verantwoordelijkheid
  Als professional krijg je de ruimte om te reflecteren, je af te vragen wat goede zorg is en de dialoog aan te gaan met cliënten, verwanten en collega’s. Je bent transparant in je keuzes en je stemt af met de verschillende betrokkenen. Balanceren tussen de verschillende belangen van cliënten (personen) naasten, collega’s en organisatie vraagt om moed, vertrouwen en vakmanschap. We gunnen elkaar en onszelf het goede leven. Hiervoor nemen we verantwoordelijkheid en hebben we oog voor hen die extra kwetsbaar en afhankelijk zijn. Zo brengen we balans in de verdeling van talenten en beperkingen over de mensen.

   

  Menswaardige zorg vraagt elke dag weer om keuzes te maken, om behoeften en zorginhoud zo goed mogelijk met elkaar te verenigen. Je kunt je voorstellen dat dat voor de nodige dilemma’s zorgt. Een groep medewerkers en ouders is gespecialiseerd in het beantwoorden van vragen als ‘Hoe maken we lastige situaties bespreekbaar?’ ‘Hoe weeg je de belangen van cliënt, familie en medewerker tegen elkaar af?’ ‘Wat betekenen strategische en beleidsmatige keuzes van Cello in de praktijk?’ Onder de vlag van ‘Platform Ethiek’ begeleiden ze openhartige, soms kwetsbare gesprekken. Hier lees je er meer over.

 • Kernwaarden

  In onze kernwaarden beschrijven we eigenschappen die we bij iedereen van Cello willen terugzien, en waar je ons – als het goed is – aan kunt herkennen:

   

  We sluiten aan

  We sluiten aan bij jouw behoeften en wensen. En we sluiten aan bij wat jij en je familie of netwerk zelf kunnen. We doen wat nodig is – of liever wat jullie nodig hebben.

   

  We zijn betrouwbaar

  Op ons kun je rekenen. We ondersteunen jou en je netwerk bij de stappen die je zet en laten je niet vallen. Ook niet als het ingewikkeld wordt. Sterker: juist dan blijven we naast je staan.

   

  We zijn nieuwsgierig

  We hebben de wil om jou te begrijpen en blijven nieuwsgierig naar nieuwe manieren om te werken aan een goed leven.

   

  We zijn ondernemend

  We willen altijd vooruit. Met jou, ook als dat – vanwege een beperking of probleemgedrag – niet vanzelfsprekend is. We kijken steeds naar wat wél kan.We zijn ook ondernemend als het om Cello gaat. We zijn een ondernemende, zichtbare partner in onze regio.