Medezeggenschap

Wettelijk vertegenwoordigers kunnen invloed uitoefenen op de leef- en werkomgeving van cliënten van Cello. Met deze informatie en adviezen kan Cello de dienstverlening nog beter afstemmen. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is hiervoor de wettelijke basis. Cello stimuleert de medezeggenschap van cliënten en de (wettelijk) vertegenwoordigers continue en zorgt voor voldoende faciliteiten om een goede invulling op alle niveaus mogelijk te maken.

Hoe krijgt dat vorm?

De individuele zorg en dienstverlening wordt afgesproken in de ondersteuningsplanbesprekingen, waarbij de cliënt en zijn vertegenwoordigers aanwezig zijn. Dit is het moment waarop de individuele wensen kenbaar worden gemaakt. Alle afspraken worden vastgelegd in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst.

 

In woningen en werkgroepen is er -waar mogelijk- huiskamer- of werkoverleg.

 

De wettelijke, collectieve medezeggenschap krijgt vorm door lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad.