• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Disclaimer

Disclaimer Cello
Cello publiceert op haar website teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Cello en derden zijn aangeleverd. Cello behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen. 

 

Aansprakelijkheid
De website van Cello is zorgvuldig samengesteld. Toch kunnen we niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die op de website staat. Dat geldt ook voor alle informatie in downloads waar we naar verwijzen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Cello is niet aansprakelijk voor schade (van welke aard dan ook) door onjuiste informatie of onvolledigheden op deze website. Cello is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites of de informatie waar naar wordt verwezen. Mocht je op deze site informatie aantreffen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar communicatie@cello-zorg.nl

Auteursrechten
Op alle teksten en afbeeldingen op de webpagina’s van Cello rusten auteursrechten. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt of op andere wijze worden gebruikt door anderen. Dit is alleen toegestaan als Cello daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Bescherming van persoonsgegevens
Hoe Cello met persoonsgegevens omgaat lees je in het privacystatement.

Responsible disclosure
Cello vindt de veiligheid van haar websites erg belangrijk. Heb je een zwakke plek gevonden in een van de websites? Laat het ons weten zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen. We werken graag samen om de veiligheid van onze websites te verbeteren waar mogelijk.

Wij vragen je om: 

 • Je bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar ict@cello-zorg.nl
 • voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen
 • geen tests uit te voeren die gebruik maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering of applicaties van derden
 • geen brute force of denial of service uit te voeren
 • de zwakheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld gegeven te verandere nof verwijderen of malware te plaatsen. Wij nemen jouw melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken
 • het probleem ook niet met anderen te delen totdat we het hebben opgelost
 • geen gegevens van onze systemen te kopiëren, anders dan absoluut noodzakelijk om het lek aan te tonen
 • contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) achter te laten zodat we contact met je kunnen opnemen om samen te werken aan een veilig resultaat

 

Wij beloven:

 • binnen drie werkdagen te reageren op je melding met de beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing
 • je melding vertrouwelijk te behandelen: we delen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming. Een uitzondering hierop is politie en justitie, in geval van aangifte of als gegevens worden opgeëist
 • je op de hoogte te houden van de voortgang van het oplossen van het probleem
 • in de berichtgeving omtrent het probleem jouw naam te vermelden als ontdekker, als je dat wilt. Zolang jij je aan de spelregels houdt en je in de geest van responsible disclosure gedraagt, doen wij geen aangifte tegen je.