• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Cello. De Raad van Toezicht is ook een klankbord voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de strategische koers van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij Cello kunnen adviseren.

 

De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code. De Raad verwoordt in zijn visie op toezicht hoe hij invulling geeft aan het toezicht bij Cello.


Commissies

De Raad van Toezicht telt drie commissies:

  • een auditcommissie, die toezicht houdt op het gebied van financiën en vastgoed;
  • een remuneratiecommissie, die toezicht houdt op het functioneren van de Raad van Bestuur;
  • en een commissie kwaliteit en veiligheid, die het voorgestelde kwaliteitsbeleid toetst.

De precieze taken en bevoegdheden van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. Die vindt u hier:

 

Contact

Je kunt de Raad van Toezicht een e-mail sturen via raadvantoezicht@cello-zorg.nl

 

Samenstelling

Sinds 1 januari 2023 bestaat de Raad van Toezicht van Cello uit de volgende leden:

Petri Embregts, lid RvT en voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid

Barbara Geurtsen, voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie

Marc van Ooijen, vicevoorzitter RvT, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid, voorzitter remuneratiecommissie

Olvi Zanin, lid RvT en voorzitter auditcommissie

Heleen Voskuyl-van der Poel, lid RvT en lid auditcommissie