Nieuws

Ga naar Nieuws

Cello is continue in ontwikkeling. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk het nieuws met berichten van en over Cello.

Organisatie en bestuur

Ga naar Organisatie en bestuur

Cello zorgt. Achter deze zorg schuilt een organisatie van mensen. Bekijk hoe Cello bestuurlijk en organisatorisch in elkaar zit.

Beleid

Ga naar Beleid

Mijn visie op zorg. Mijn jaardocument en meerjarenbeleid. Met wie werk ik samen en mijn kwaliteitskeurmerk. 

Medezeggenschap

Ga naar Medezeggenschap

Meedenken, meepraten en meebeslissen. En daarmee dus invloed uitoefenen op het leef- en werkklimaat van cliënten van Cello.

Service en contact

Ga naar Service en contact

Meer weten over aanmelden, je indicatie of onze voorwaarden? Of een kijkje nemen in onze brochures en informatiemateriaal?

Brochures en Social media

Ga naar Brochures en social media

In mijn brochures vind je uitgebreide informatie over wat ik bied. Volg mij via Twitter, Facebook of Youtube en zie welke websites ik heb.