• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Innovatie

Innoveren doen we samen

 

Innoveren is samen kijken hoe we onszelf elke dag kunnen blijven uitdagen om de zorg en het goede leven van onze cliënten nóg beter en leuker te maken. Dat doen we vanuit gelijkwaardigheid met de cliënt, verwanten en alle medewerkers onze Cello-medewerkers. We kijken en werken vanuit eigenaarschap en talent en we zijn nieuwsgierig naar nieuwe ideeën.


Waarom dan?

Innovatie is belangrijk. Door te innoveren geven we ruimte aan nieuwe ideeën om de zorg van alledag leuker, slimmer en efficiënter te maken.

Door te vernieuwen zorgen we er bovendien voor dat we makkelijk/beter? leren inspelen op veranderingen (van buitenaf) en kunnen meebewegen met de uitdagingen van vandaag en in de toekomst.


Hoe dan?

We innoveren op een simpele en speelse manier en we experimenteren. Samen met cliënten, verwanten, begeleiders, vrijwilligers en leerlingen. De teams van de ondersteunende diensten helpen ons hierbij.


We delen (goede) initiatieven en helpen anderen zodat we hier samen van kunnen leren.

Innovatie is gekoppeld aan onze 3 strategische speerpunten; (toekomstbestendig organiseren, duurzame inzetbaarheid en het versterken van onze professionele kwaliteit. Zo beweegt innovatie zich dwars door de organisatie heen. Dit zegt iets over hoe we samenwerken en hoe we dingen voor elkaar krijgen.


Er zijn al mooie voorbeelden en initiatieven. Innovatie helpt ons deze nog meer op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden. Zo gaan we nu en in de toekomst samen onze strategische speerpunten realiseren. 


Wat dan?

Om de volgende stap te zetten met innovatie gaan we de komende jaren richten en inrichten.

We richten ons op de volgende thema’s:

  • Innovatie proof: hoe kijken we naar innovatie, wat doen we al,  en wat hebben we nodig om goed te kunnen innoveren?
  • Trendwatchers: ook de buitenwereld naar binnen halen en inspelen op ontwikkelingen
  • Strategie realiseren: bestaande initiatieven koppelen aan de strategische speerpunten en nieuwe initiatieven ontwikkelen.
  • Speelruimte creëren: ruimte creëren om te experimenteren met innovatie voor iedereen


De eerste stap is samen de kaders bepalen waarbinnen we gaan innoveren (richten). Vervolgens gaan we ervoor zorgen dat we binnen die kaders aan de slag kunnen (inrichten). Onderweg gaan we experimenteren in de dagelijkse praktijk, in proeftuinen, in netwerken en met externe partners. Zo kunnen we leren van onze fouten en successen,en komen we er achter wat er precies nodig is.

Innovatie doen we samen. De komende maanden zul je gegarandeerd van ons horen. Zo gaan bijvoorbeeld verschillende netwerken en studenten met mooie initiatieven aan de slag binnen de organisatie. Maar we zijn ook benieuwd naar jouw ideeën. Ben jij geïnteresseerd of wil je graag een goed idee delen? Neem contact met ons op via innovatie@cello-zorg.nl.