• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

13-23 jaar

Jongeren met een beperking willen, net als andere tieners, groeien naar meer zelfstandigheid. Cello wil ze daar op alle mogelijke manieren bij helpen. We ondersteunen en begeleiden zowel thuis als op school. Ook bieden we je kind mogelijkheden om veilig te kunnen wonen.