• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Zorgrobot Tessa

Als we zo goed mogelijk willen aansluiten bij de behoeften en wensen van cliënten, moeten we onze nieuwsgierigheid en ons ondernemerschap gebruiken. We blijven onderzoeken wat beter kan, zodat we het morgen nét een beetje anders kunnen doen dan vandaag. 

 

Coördinerend begeleiders Natasja Rutters en Marieke van Woerkum vertellen over hun plannen om meer cliënten te helpen met sociale zorgrobot Tessa en de uitbreiding van beeldzorg.

 

Innovatieve ontwikkelingen

Onlangs haalde Cello een mooie subsidie binnen voor vernieuwende initiatieven. Het geld wordt geïnvesteerd in een uitbreiding van beeldzorg en in 25 ‘Tessa’s’. Deze vormen van technologie ondersteunen cliënten bij dagelijkse structuur, routines, geplande activiteiten en daarmee meer eigen regie. Marieke zegt: “Het is belangrijk om nieuwsgierig én kritisch te kijken naar innovatieve ontwikkelingen die een aanvulling, en zelfs soms een vervanging kunnen zijn van de ondersteuning. Zeker nu fysieke aanwezigheid van zorgprofessionals door corona vaak een uitdaging is. Wat ik zie is dat cliënten dankzij slimme technologie meer de regie over hun leven kunnen voeren en hierdoor minder afhankelijk zijn van de ondersteuning die geboden wordt.” 

 

Zorgverlichting en meer eigen regie dankzij Tessa

Beeldzorg is al een tijdje bekend bij Cello, maar de Tessa is nieuw. Natasja legt uit: “Tinybot Tessa is een kleine sociale robot in de vorm van een plant, die gemaakt is om structuur te brengen in dagen van mensen met cognitieve problematiek. Dit doet Tessa door middel van verbale communicatie, bijvoorbeeld door een cliënt te herinneren aan medicijninname, bezoek van een hulpverlener/ familie, te drinken op een warme dag of om zelfstandig op te staan. Tessa werkt op twee fronten, ze helpt de cliënt om meer eigen regie te behouden én een duidelijke dagstructuur neer te zetten. Voor een medewerker of mantelzorger kan Tessa wat verlichting brengen in de zorgtaken.”

 

Zie hieronder het filmpje over Tessa