• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Centrale Cliëntenraad (CCR)

Nieuwsbrief CCVR

 

Jaarverslag 2023
Lees hier het jaarverslag van de CCR over 2023.

 

Samen inspraak en medezeggenschap organiseren
Bij Cello vindt iedereen het belangrijk dat cliënten meepraten en meebeslissen. Wel merken we dat we nog veel van elkaar kunnen leren als het gaat over het organiseren daarvan. Dat is niet erg. We zijn immers nieuwsgierig én het is heel goed om klein te beginnen. 

 

Waarom ben je lid van de CCR?

 • Sjors: Omdat er zat mensen zijn die zelf niet kunnen zeggen wat ze willen. Ik kan  dat wel en kan zo voor ze opkomen.
 • Nick: Ik ben lid van de CCR omdat ik het belangrijk vind dat elke cliënt telt en een stem heeft waar Cello naar moet luisteren.
 • Joey: Opkomen voor alle cliënten. Als Cello dingen verzint wil ik wel zeker weten of het goed is voor alle cliënten.
 • Roy: Ik mijn stem ook kan laten horen en die telt ook  voor de mensen die niet kunnen praten
 • Michelle: Omdat ik niet tegen onrecht kan, en het op wil nemen voor de doelgroep met wie ik werk. EMB
 • Sander: Interessant. Kan meepraten over zaken die ik anders niet zou weten. Ik zet me graag in voor iedereen die bij Cello woont en/ of werkt.
 • Jessica: Ik ben lid van de CCR omdat ik vind dat iedereen van elk niveau mee telt. Van mensen die niets kunnen zeggen tot mensen die wel op kunnen komen voor zichzelf. Daarom vind ik het belangrijk om naar mensen te luisteren die zorg krijgen binnen Cello. Hun tips en tops en min punten, wat misschien nog beter kan of beter moet, kan meenemen. En mijn stem laten horen, daarom is het dat ik bij de CCR ben gekomen.

 

Visie op inspraak en medezeggenschap

Cello vindt het belangrijk dat cliënten en verwanten meedenken, meepraten en mee beslissen. Dat noemen we medezeggenschap.

 

Cello heeft vastgelegd wat belangrijk is bij medezeggenschap:

 • de cliënten staan centraal
 • alle partners zijn gelijkwaardig
 • de dialoog in de driehoek
 • zo lokaal mogelijk inspraak en medezeggenschap.

 

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 regelt de rechten van de cliënten en cliëntenraden.

 

In de medezeggenschapsregeling staan de afspraken die Cello heeft gemaakt over medezeggenschap.

 

Hoe zit het ook alweer

Inspraak en medezeggenschap gaat erover dat cliënten en verwanten mogen meepraten en meebeslissen over onderwerpen die hen aangaan. Dat kan groot zijn, bijvoorbeeld bij nieuwbouw van een woning. Maar ook klein, zoals afspraken over de lunch. Daarnaast is er een verschil tussen medezeggenschap bij onderwerpen die heel Cello aangaan en medezeggenschap op locatieniveau. Hoe dan ook, medezeggenschap is niet nieuw. Ons Mensbeeld onderschrijft dit.

Met de ruimte om zelf keuzes te kunnen maken en daar een gelijkwaardig gesprek over te voeren. We willen de wensen en behoeften van cliënten en verwanten niet alleen horen, maar er ook proactief naar vragen. Zodat hun stem in alle plannen, besluiten en onderdelen van Cello doorklinkt. Goed om te weten: dat wíllen we niet alleen, advies- en instemmingsrecht zijn ook nog eens wettelijk bepaald in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ).

 

Behoefte aan inspiratie en handvatten

Medezeggenschap organiseren is maatwerk en kan per locatie verschillen. Hoe pak je dat dan aan? Cello’s medewerkers inspraak en medezeggenschap (Corianne van Schijndel en Kim Dorna) helpen cliënten, verwanten en teams op locatie om eigen regie, inspraak en medezeggenschap blijvend te realiseren. Bovendien verzamelen ze de input en verhalen van al die teams, zodat we ook weer van elkaar kunnen leren. Hoe mooi is dat?

 

Kim vertelt: “Binnen teams merk ik dat er al mooie stappen worden gezet op het gebied van eigen regie, inspraak en medezeggenschap. Echter, ik merk ook dat er nog veel onbewust gebeurt. Ook hoor ik vaak dat medewerkers zoeken naar manieren om eigen regie en inspraak voor elkaar te krijgen bij cliënten van lager niveau. Want hoe sluit je nou het beste aan bij de cliënt? Hoe kan iemand van lager niveau ook regie hebben over zijn/haar leven? Ook voor deze groep cliënten is het belangrijk om hierover na te denken en met elkaar het gesprek te blijven voeren. “Wij helpen teams graag bij dit soort vraagstukken (groot en klein) en denken graag mee!”

 

Op locatie aan de slag

Corianne: “Medezeggenschap komt het best tot bloei dicht bij de cliënt. Samen met verwanten en het netwerk. Daarom gaan we naar ze toe, en dat levert heel veel mooie inzichten en ervaringen op.” “We nodigen onszelf uit.”

Wanneer wij ondersteunen op locatie, is het belangrijk om aan te sluiten bij al het moois wat er al gebeurt. Het Mensbeeld is leidend en de wet helpend. Wij, Kim en ik, gaan in gesprek over wat al goed gaat en welke wensen er zijn om het anders of nog beter te doen. Als een cliënt zelf niet zijn of haar stem kan laten horen, wordt er gezocht naar andere manieren om te communiceren en bewustwording creëren bij begeleiders ( bv met behulp van het bewustwordingsbestek). Zo wordt er gebouwd aan een plan dat helemaal op maat gemaakt is voor de locatie en het team.

Nick van Keulen (voorzitter CCR)

Jessica Foolen

Roy Kerssens

Sjors van Rooij

Michelle Mommersteeg

Joey Viveen

Sander Bisseling

Meer weten? Mail naar ccr@cello-zorg.nl