• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Centrale Cliëntenraad (CCR)

November 2022
De CCR gaat de komende tijd leren en ervaren op welke onderwerpen zij graag advies- en instemmingsrecht willen uitoefenen. Daarin werken ze samen met de ‘oude’ CCR (voortaan: Centrale Verwantenraad). Met als gedeeld vraagstuk: op welke manier wordt de stem van cliënten en verwanten zo goed mogelijk gehoord?

 

[Hier komt binnenkort meer informatie]

Jessica Foolen

Roy Kerssens

Sjors van Rooij

Michelle Mommersteeg

Nick Keulen