• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Ondernemingsraad

Leuk dat je op de pagina van de Ondernemingsraad kijkt!

 

Wat is de Ondernemingsraad?
De ondernemingsraad (OR) behandelt zaken die voor medewerkers van Cello van belang zijn. Dit gebeurt wanneer de Raad van Bestuur een vraag aan de OR stelt, om bijvoorbeeld advies of instemming te geven op een bepaald onderwerp. Daarnaast overleggen wij ook op eigen initiatief met de Raad van Bestuur, managers en medewerkers. Om goed te weten wat er binnen Cello gebeurt, zijn wij altijd benieuwd naar signalen van de achterban (alle medewerkers van alle werkplekken van Cello). Wij proberen de zaken zo te regelen dat het voor medewerkers van Cello zo positief mogelijk uitpakt.

 

Hoe werkt de Ondernemingsraad?
De Ondernemingsraad van Cello bestaat uit 15 leden. Hiervan zijn drie leden het dagelijks bestuur: voorzitter en twee plaatsvervangende voorzitters. De leden hebben zich kandidaat gesteld en zijn gekozen door de medewerkers van Cello om hen te vertegenwoordigen. We worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. Onze zittingsperiode is 4 jaar, daarna treedt de gehele ondernemingsraad af en worden er weer verkiezingen gehouden. Alle medewerkers die minimaal een jaar in dienst zijn van Cello en een vast dienstverband hebben kunnen zich verkiesbaar stellen. De Ondernemingsraad overlegt minimaal 6x per jaar met de Raad van Bestuur en 2x per jaar met de Raad van Toezicht. Ter voorbereiding op deze overlegmomenten wordt regelmatig contact opgenomen met onze achterban of met leden van het managementteam.

 

  • De OR komt elke dinsdag bij elkaar. Er wordt dan overlegd over de lopende onderwerpen. De OR is verdeeld in meerdere commissies:
  • De commissie sociaal beleid houdt zich bezig met de personele regelingen. Zo is er regelmatig overleg met P&O, wordt gekeken naar de cao en naar Cello regelingen rondom vakantie, werktijden, verlof, e.d.
  • De commissie organisatie & ontwikkeling houdt zich bezig met wijzigingen in de organisatie. Ook houden zij de wetgeving rondom veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu in de gaten.
  • De commissie participatie is bezig met het bereiken en betrokken maken/houden van de medewerkers van Cello en het ontvangen van de signalen van de werkvloer: wat leeft er binnen Cello?
  • De commissie financiën bekijkt, controleert en stelt kritische vragen over de financiële situatie van Cello.
  • De commissie communicatie is verantwoordelijk voor de nieuwsbrief en andere communicatiekanalen zoals Cellonet.

 

Bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag van 9.00 uur tot 16.30 uur op 088-3451050 of via de mail or@cello-zorg.nl. Via WhatsApp kun je vragen en opmerkingen aan ons sturen op 06-54650467. Ons bezoekadres is De Ring 14, 5261 LM Vught, maar we komen ook graag naar je toe op locatie.

 

Wie is wie?
De ondernemingsraad bestaat uit de volgende leden:

Daniëlle Arendse (Ambtelijk secretaris)

Carlien Kerkhof

Gerton Langens (DB lid)

Inge Valentijn

Maartje Mantel

Marieke (Kiki) Delsasso (Voorzitter)

Pascal Zijlstra

Sacha Simonis

Lenneke Heijmans

Sofieke Rodrigo (DB lid)

J-P Verhaegh

Marieke Vermeer

Kim Bonnier

Jessica Beks

Nicole van Linder

Sabine Buitenkamp