• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Kwaliteitsbeeld 2022 en samenvatting

Jaarlijks kijken we terug hoe het in het afgelopen jaar is gelukt om bij te dragen aan een goed leven voor onze cliënten. We willen trots zijn op wat we met elkaar bereiken. Hierbij is aandacht voor de medewerkers als mens en hun professionele ontwikkeling belangrijk. In het Kwaliteitsbeeld staan we samen met collega’s stilgestaan bij de vragen ‘Is het gelukt wat we ons hadden voorgenomen?’, ‘Wat ging goed?’, ‘Wat kan beter?’ en vooral ook ‘Wat leren we hiervan voor de toekomst?’.
Ook hebben we gesprekken gehad met een afvaardiging van cliënten, de centrale verwantenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht. Een bezoek van collega-organisatie Severinus gaf ons tot slot nog een aantal waardevolle inzichten. Op deze manier krijgen en houden we zicht op de ervaren kwaliteit van zorg door onze cliënten en hun verwanten. Maar ook op de professionele kwaliteit van de zorg door onze medewerkers en de waardevolle ondersteuning van onze vele vrijwilligers.
Ben je benieuwd naar het Kwaliteitsbeeld 2022 met daarin ook een bestuurlijke vooruitblik?

Vergeet ook niet te kijken naar de bijlage ‘Woordenlijst bij het Kwaliteitsbeeld 2022’ waarin we een aantal begrippen uitleggen die we bij Cello en in het beeld gebruiken.

Samen met ervaringsdeskundigen maakten we een samenvatting ‘Hoogtepunten uit 2022’ voor cliënten.