• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

De arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) is medisch specialist op het gebied van verstandelijke beperkingen. De arts VG behandelt mensen met een verstandelijke beperking en adviseert ouders, begeleiders en andere artsen. Een arts VG kan ook doorverwijzen. De arts VG werkt nauw samen met andere specialisten en de gedragskundigen.  

 • Bij welke vragen kan een arts VG helpen?

  De arts VG kan helpen bij vragen over gezondheidsproblemen die samenhangen met:

  • een syndroom of beperking
  • de oorzaak van een beperking
  • psychiatrische- en gedragsproblemen
  • epilepsie
  • controle en advies medicijngebruik
  • anticonceptie en seksualiteit
  • problemen met motoriek
  • zien of horen
  • onbegrepen lichamelijke achteruitgang
  • ondersteunen bij complexe besluitvorming
  • beoordelen van wilsbekwaamheid
  • wettelijke vertegenwoordiging, wet- en regelgeving

 • Bewoners bij Cello met indicatie

  • Als je woont bij Cello en een indicatie met behandeling hebt is vaak een van de AVG-artsen van Cello betrokken.

 • Bewoners bij Cello zonder indicatie

  Cliënten die bij Cello wonen maar geen behandelindicatie hebben, kunnen ook gebruikmaken van een arts VG. Daar is wel een verwijzing van de huisarts of een andere specialist voor nodig. Tot 1 januari 2023 kunnen cliënten niet naar de AVG-arts worden verwezen. De poli is namelijk tijdelijk gesloten.

 • Cliënten die niet bij Cello wonen

  Cliënten die niet bij Cello wonen kunnen terecht bij een AVG-arts via de AVG-poli van Cello. De poli is tijdelijk gesloten tot 1 januari 2023

 • Poli VG met doorverwijzing

  De polikliniek voor mensen met een verstandelijke beperking vindt op afspraak plaats, op verschillende locaties. De polikliniek is bedoeld voor cliënten van 18 jaar of ouder. Een verwijzing van de huisarts of specialist is verplicht.

   

  Let op: belangrijke informatie (december 2021)
  • De AVG-poli van Cello is tot 1 juli 2023 gesloten. Dat komt enerzijds omdat onze artsen op dit moment in de coronacrisis geen andere keus hebben dan zich te focussen op acute (corona)zorg. Anderzijds hebben we te maken met een herinrichting van onze medische dienst en (tijdelijke) onderbezetting van het artsenteam.
  • We doen ons best om de huidige poli-cliënten zo goed mogelijk te helpen. Er is echter sprake van een forse wachtlijst voor deze groep, houd daar rekening mee.
  • Huisartsen of verwijzers kunnen bij vragen contact opnemen met de AVG-artsen voor overleg. Ook hier de kanttekening dat het momenteel door grote drukte langer kan duren voordat de AVG kan reageren.
  • De AVG-poli neemt nu geen nieuwe cliënten of aanmeldingen aan, ook niet op een wachtlijst. Hier is op dit moment geen ruimte voor.
  Bedankt voor uw begrip.

 • Doorverwijzen

  • De cliënt (18+) haalt een verwijsbrief van de huisarts of specialist en stuurt deze per e-mail naar de doktersassistente van de poli VG (polivg@cello-zorg.nl).
  • De cliënt belt op woensdag voor het maken van een afspraak met de doktersassisente van de AVG poli, via telefoonnummer (088) 345 1500 of mailt via polivg@cello-zorg.n
  • De cliënt gaat op de afgesproken tijd met een familielid of begeleider naar de afgesproken locatie.
  • De arts VG ontvangt de cliënt en het familielid en bespreekt de gezondheidsproblemen.
  • Er worden afspraken gemaakt over eventuele vervolgbezoeken. De arts kan ook doorverwijzen naar een andere specialist.
  • Na het gesprek krijgt de cliënt via de post meestal een rapport van het bezoek. De verwijzer (meestal is dat de huisarts) en andere betrokken specialisten ontvangen dit rapport ook.