• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

De arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) is medisch specialist op het gebied van verstandelijke beperkingen. De arts VG behandelt mensen met een verstandelijke beperking en adviseert ouders, begeleiders en andere artsen. Een arts VG kan ook doorverwijzen. De arts VG werkt nauw samen met andere specialisten en de gedragskundigen.  

 • Bij welke vragen kan een arts VG helpen?

  De arts VG kan helpen bij vragen over gezondheidsproblemen die samenhangen met:

  • een syndroom of beperking
  • de oorzaak van een beperking
  • psychiatrische- en gedragsproblemen
  • epilepsie
  • controle en advies medicijngebruik
  • anticonceptie en seksualiteit
  • problemen met motoriek
  • zien of horen
  • onbegrepen lichamelijke achteruitgang
  • ondersteunen bij complexe besluitvorming
  • beoordelen van wilsbekwaamheid
  • wettelijke vertegenwoordiging, wet- en regelgeving

 • Bewoners bij Cello met indicatie

  • De hulp van een arts VG wordt vergoed vanuit de WLZ. Als je woont bij Cello en een indicatie met behandeling hebt, is meestal een van de artsen VG van Cello verbonden aan de woning, soms samen met een huisarts. Onze artsen VG zijn Margriet van Duinen, Patricia van Erp, Yvet van Hedel, Kim Hillen, Maike van Veldhoven en Willem van Kuijkhoven.

 • Bewoners bij Cello zonder indicatie

  Cliënten die bij Cello wonen maar geen behandelindicatie hebben, kunnen ook gebruikmaken van een arts VG. Daar is wel een verwijzing van de huisarts of een andere specialist voor nodig.

 • Cliënten die niet bij Cello wonen

  Cliënten die niet bij Cello wonen, kunnen wekelijks terecht bij een arts VG via de poli VG van Cello. De artsen VG op de poli zijn Miriam van Kalmthout en Jan Trommelen. De AVG-poli is bedoeld voor cliënten van 18 jaar en ouder.

 • Poli VG met doorverwijzing

  De polikliniek voor verstandelijk gehandicapten is elke woensdag van 9.00 tot 17.00 uur. Een verwijzing van de huisarts of specialist is verplicht. De AVG-poli is bedoeld voor cliënten van 18 jaar en ouder.

  Locatie poli VG:

  Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie Liduina
  Liduinahof 35
  5281 AD Boxtel

 • Doorverwijzen

  • De cliënt (18+) haalt een verwijsbrief van de huisarts of specialist en stuurt deze per e-mail naar de doktersassistente van de poli VG (polivg@cello-zorg.nl).
  • De cliënt belt op woensdag voor het maken van een afspraak met de doktersassisente van de AVG poli, via telefoonnummer (073) 553 6876 of mailt via polivg@cello-zorg.n. Bij geen gehoor of op de overige dagen kan voor algemene informatie worden gebeld naar tefoonnummer (088) 345 1500.
  • De cliënt gaat op de afgesproken tijd met een familielid of begeleider naar het ziekenhuis in Boxtel.
  • De arts VG ontvangt de cliënt en het familielid en bespreekt de gezondheidsproblemen. Eventueel volgt er meteen een onderzoek.
  • Er worden afspraken gemaakt over eventuele vervolgbezoeken. De arts kan ook doorverwijzen naar een andere specialist.
  • Na het gesprek krijgt de cliënt via de post meestal een rapport van het bezoek. De verwijzer (meestal is dat de huisarts) en andere betrokken specialisten ontvangen dit rapport ook.