• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

miMakkers

miMakkers bieden op alle locaties van Cello belevingsgerichte zorg aan door middel van clownerie. Cello heeft medewerkers in dienst die naast hun werk in de dagelijkse zorg regelmatig als miMakker ingezet kunnen worden. Ze volgden daarvoor een jaar lang een speciale opleiding.

 • Wat is een miMakker?

  miMakkers leggen met subtiele clowneske middelen non-verbaal contact met mensen met dementie of een ernstige verstandelijke beperking. Een miMakker kan ook een bijdrage leveren aan mensen met een beperking in hun laatste levensfase. Daar waar begeleiders of familie en vrienden hen niet meer bereiken, kunnen zij dat met de miMakkus-methode vaak wel.

 • Wat doet de miMakker?

  Zij proberen te zorgen voor meer levenskwaliteit door contact, ontroering of uitdaging. miMakkers gaan in op de impulsen van de cliënt en geven hierop een speelse en humorvolle reactie. Zij stellen zich vooraf géén doelen: zij hebben en nemen de tijd. Alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning van de cliënten zijn vaak de resultaten van een miMakkerbezoek.

  En dat heeft weer een positieve invloed op het woon- en leefklimaat, zoals rust in de woning en minder druk op de begeleiding. Kijk voor meer informatie op www.mimakkus.nl

   

 • Kosten

  Het uurtarief van de miMakkersessie is € 34,31. Eén sessie duurt drie uur. Het totaalbedrag is € 102,93 exclusief eventuele reiskosten. Bij een groep van zes cliënten, komt de bijdrage per cliënt neer op €17,15.

Meer weten?

Neem contact op met miMakkers