• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Privacy ZinIn

Wanneer je gebruik maakt van de applicatie ZININ, worden er persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is informatie die herleidbaar is naar jou. In de app ZININ worden activiteiten aangeboden die georganiseerd worden door Cello. Cello heeft jouw gegevens nodig om te weten
dat jij wil deelnemen aan een activiteit. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoe en wanneer er persoonsgegevens van jou gebruikt worden, is terug te lezen in deze privacy policy.

 

Partijen

 • Het bedrijf Dispi bv heeft de applicatie ontwikkeld en is verantwoordelijk voor wat er binnen de app met jouw gegevens gebeurt. Indien je na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met Dispi wenst op te nemen
  kan dit via onderstaande contactgegevens: Dispi bv, Hambakenwetering 15, 5231 DD ’s-Hertogenbosch, helpdesk@e-captain.nl.
 • In de app ZININ van Dispi worden activiteiten aangeboden die georganiseerd worden door Stichting Cello. Als je via ZININ aangeeft deel te willen nemen aan een activiteit, zal Cello jouw gegevens ontvangen om je aanmelding te kunnen registreren. Als je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Cello, kun je contact opnemen via privacy@cello-zorg.nl.

 

Waarom verwerkt Dispi jouw persoonsgegevens?

 • Om je gebruik te laten maken van de applicatie ZININ;
 • Het registreren van deelnemers aan activiteiten;
 • Om de website van Dispi te verbeteren.

 

Waarom verwerkt Cello jouw persoonsgegevens?

 • Om jouw deelname aan activiteiten te registreren en reserveren;
 • Wanneer je aanvullende informatie of informatie over jouw gezondheid achterlaat bij het aanmelden van de activiteit, zal deze gedeeld worden met de begeleiders van een activiteit, zodat zij hiervan op de hoogte zijn en jou optimaal kunnen begeleiden tijdens een activiteit indien nodig.

 

Bewaartermijn

Partijen bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij de wet vereist dat persoonsgegevens langer bewaard moeten worden.

 

Beveiliging

Dispi is verantwoordelijk voor de beveiliging van de app ZININ. Zij nemen de volgende maatregelen:

 • alle personen die namens Dispi van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op gehanteerd op alle systemen;
 • persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en versleuteld;
 • er worden back-ups gemaakt om persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd regelmatig onze maatregelen;
 • medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens zullen alleen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doelen zoals beschreven onder ‘Waarom verwerkt Dispi jouw persoonsgegevens?’.

 

Jouw rechten omtrent je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke partijen van jou ontvangen hebben. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door partijen. Daarnaast heb je het recht om de door jou
verstrekte gegevens door partijen te laten overdragen aan uzelf. Partijen kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat er gehoor kan worden gegeven aan jouw verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dispi of Cello, dan horen we dat graag. Komen we er samen niet uit, dan kun je altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij houden binnen Nederland toezicht op de verwerking van
persoonsgegevens en privacy.