• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Ergotherapeut

De ergotherapeut helpt mensen die door een lichamelijke, zintuiglijke of psychische aandoening beperkt zijn in hun dagelijkse handelingen. Het doel? De zelfstandigheid van mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk te behouden of te bevorderen.

De ergotherapeut observeert, behandelt en adviseert. De ergotherapeut geeft ook voorlichting aan begeleiders op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), transfers en houding.
De ergotherapeut is onderdeel van het paramedisch team. In dit team zitten ook fysiotherapeuten, logopedisten, bewegingsagogen en een diƫtist.

  • Waarbij kan een ergotherapeut helpen?

    De ergotherapeut kan helpen bij vragen over: zitvoorzieningen, algemene dagelijkse levensverrichtingen (bijv. verzorging, vervoer), huishoudelijke activiteiten en ondersteuning bij zelfstandig wonen, schoolse vaardigheden, decubituspreventie, woningaanpassingen, sensorische informatieverwerking, werk/dagbesteding, arm-handfunctie, werkplekaanpassingen, aangepaste kleding en hulpmiddelen.

  • Hoe gaat het in zijn werk?

    De ergotherapeut wordt ingeschakeld door de arts VG, de gedragsdeskundige of de groepsleiding.