• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Ondersteuning op kinderdagverblijf

Wil je de ontwikkeling van je kind een extra zetje geven op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal? Ook dan kunnen wij je ondersteunen!

Als je kind vastloopt of zich niet goed ontwikkelt kan Cello -in overleg met de opvang- ondersteunen. Ons doel is dat jouw kind zich zo gewoon mogelijk ontwikkelt, in de eigen omgeving. Wij kijken samen wat nodig is om dit voor elkaar te krijgen. We geven advies en observeren. Of we zetten een begeleider die op afgesproken momenten op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal met jouw kind werkt aan de ontwikkelingsdoelen. Daarnaast adviseert deze begeleider hoe medewerkers van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal dit verder kunnen oppakken.

Wil je meer weten over ondersteuning op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal?

Neem contact op met de klantadviseurs van zorgwijzer