• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

OPK De Elzengaard

Bij orthopedagogisch kindcentrum (OPK) De Elzengaard zorgen we dat kinderen van 0 tot 13 jaar zich in een veilige omgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

 

OPK De Elzengaard is er voor kinderen die vanwege een ontwikkelingsachterstand, meervoudige beperking of sterke structuurbehoefte meer ondersteuning nodig hebben.  Deze intensieve ondersteuning is soms moeilijk te bieden op een regulier kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Bij OPK De Elzengaard bieden wij gespecialiseerde behandeling om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van je kind en jullie gezin. Zo helpen wij je kind verder in zijn ontwikkeling.

 • Gericht op ontwikkeling

  Bij OPK De Elzengaard werken we gericht aan de ontwikkeling van je kind. We starten met een observatieperiode van zes weken. Die tijd gebruiken we om je kind te laten wennen en om een veilige basis te leggen. Je veilig voelen is namelijk een belangrijke voorwaarde om te kunnen groeien. Daarnaast gebruiken wij deze periode om een beeld te vormen van wat je kind al kan en op welke punten het behandeling nodig heeft.

  Na de observatie delen wij onze bevindingen met de ouders. Samen bepalen we aan welke doelen we de komende periode gaan werken. We kijken hierbij naar wat voor jouw kind belangrijk is.

  In het dagprogramma gaan we vervolgens met de afgesproken doelen aan de slag. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van motorische ontwikkeling, communicatie, gedrag, contact maken, zelfredzaamheid en eten en drinken.

 • Ritme volgen

  Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Bij De Elzengaard volgen wij het ritme en tempo van je kind. Aan de hand van een gestructureerd observatie-instrument volgen we de ontwikkeling van je kind en kijken we per moment wat nodig is om de vervolgstap te maken. Hierbij vinden we het heel belangrijk om nauw samen te werken met ouders; jij kent je kind tenslotte het beste!

   

 • Contacten in de omgeving

  Omdat we ernaar streven om kinderen zoveel mogelijk in de eigen omgeving te behandelen, heeft De Elzengaard locaties in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen (Groote Wielen en Maliskamp) en Boxtel. Alle groepen zijn gevestigd in brede scholen. Samen spelen en van elkaar leren vinden we belangrijk. Daarom organiseren we regelmatig activiteiten met bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of basisschool in de brede scholen. Kinderen met en zonder beperkingen komen hierdoor op een natuurlijke manier met elkaar in contact.

   

 • Verschillende groepen

  Om je kind de ondersteuning te bieden die het nodig heeft, hebben we kleine groepen bij De Elzengaard; van zes tot tien kinderen. Elke groep wordt begeleid door twee HBO-geschoolde pedagogisch medewerkers en een stagiair. We starten onze behandeling met twee dagen per week.

  Om je kind de beste zorg te kunnen bieden, maken we een zorgvuldige keuze welke groep het best past bij wat jouw kind nodig heeft. Hierbij houden we o.a. rekening met je woonplaats, de ondersteuning die je kind nodig heeft van begeleiders en behandelaren, de leeftijd en vaardigheden van je kind en de huidige bezetting van de groepen.

 • Locaties

  Je vindt groepen van De Elzengaard op de volgende locaties: 

  Hoofdlocatie Meerlaer

  St. Jozefstraat 1, 5248 AT Rosmalen

  T 088 – 345 25 30

  E elzengaard-meerlaer@cello-zorg.nl

   

  Locatie Groote Wielen

  Groote Wielenlaan 83, 5247 JA Rosmalen

   

  Locatie Wilgenbroek

  Doctor de Brouwerlaan 74, 5283 EE Boxtel

  T 088 -345 20 45

   

  Welke locatie geschikt is voor jouw kind hangt af van de leeftijd, ondersteuningsbehoefte, de behoefte aan sfeer en beleving van jouw kind. Een goed leven ziet er voor ieder kind anders uit. Wij zetten ons in om ieder kind op zijn eigen manier tot bloei te laten komen.

 • Dagprogramma

  We werken met een vast dagprogramma van ontwikkelingsgerichte activiteiten. De kracht van voorspelbaarheid is dat je kind weet wat het kan verwachten en zich veilig voelt. Per activiteit werken we met ieder kind aan de eigen, individuele doelen.

  Een eetmoment kan bijvoorbeeld voor het ene kind een moment zijn waarop het leert een stukje aan de vork te prikken en voor het andere kind een moment om gericht contact te maken met de begeleider.

  In het dagprogramma wisselen inspannende en ontspannende activiteiten elkaar af. Zo krijgt je kind de rust om de dag te verwerken. Gedurende de dag kijken we wat je kind aankan en nodig heeft om verder te komen. We volgen het ritme van je kind. 

 • Deskundige begeleiding

  Bij OPK De Elzengaard krijgt je kind de begeleiding die het nodig heeft. Wij kijken vanuit meerdere vakgebieden en in samenhang naar de mogelijkheden van je kind. Ook de ervaringen van ouders nemen we hierin mee. Zo houden we de kwaliteit van onze ondersteuning optimaal.

  Behalve onze deskundige begeleiders op de groep kijken de logopedist, kinderfysiotherapeut en gedragskundige mee. En als het nodig is kunnen we ook een ergotherapeut, spelbegeleider of AVG arts betrekken bij de zorg. 

  De logopedist, kinderfysiotherapeut en gedragskundige observeren op de groep en geven adviezen die in het dagprogramma kunnen worden uitgevoerd. De logopedist adviseert op het gebied van communicatie, mondmotoriek en eten en drinken. De kinderfysiotherapeut adviseert op het gebied van motoriek en het bewegingsapparaat. Daarnaast kunnen de logopedist en kinderfysiotherapeut adviseren bij het verwerken van prikkels. De gedragskundige is behandelcoördinator en adviseert over de algehele ontwikkeling en gedrag. Als het nodig is, zetten we diagnostiek in.

  Ook kunnen we vanuit de verschillende vakgebieden je kind individueel of in een kleine groep behandelen, als daar aanleiding voor is.

  Vanuit al deze invalshoeken stemmen we af wat er nodig is om de doelen die we voor jouw kind hebben afgesproken te bereiken. Samen bepalen we de prioriteiten.

 • En straks… naar school

  In het jaar dat je kind vier jaar wordt, bekijken we samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs en jullie als ouders of je kind er klaar voor is om door te stromen naar school. Het samenwerkingsverband kent alle scholen in de regio en bekijkt welke school het best past bij wat jouw kind nodig heeft.

  Dit is een spannende stap, die we heel zorgvuldig voorbereiden. We gebruiken hiervoor observaties, psychologisch onderzoek en als het nodig is aanvullend onderzoek vanuit andere vakgebieden. Samen met jullie als ouders bekijken we wat je kind nodig heeft.

  Wanneer je kind er klaar voor is om door te stromen, bekijken we samen welke school het best past. Dit kan een school zijn voor speciaal onderwijs, een reguliere basisschool of een SBO. 

  Misschien is jouw kind nog niet klaar voor deze stap. Dan blijft het bij De Elzengaard. Samen bepalen we aan welke vervolg-doelen we werken.

  Tijdens evaluatiemomenten bekijken we regelmatig of je kind er dan wél klaar voor is.

  Vanaf de leeftijd van 5 jaar is er een leerplichtontheffing nodig. De Elzengaard biedt zorg voor kinderen tot en met 13 jaar. 

  Kinderen vanaf 13 jaar die vanwege hun ernstige beperkingen niet kunnen doorstromen naar onderwijs, kunnen bij de dagbesteding van Cello een vervolgplek krijgen.

Wil je meer weten over kinderdagcentrum De Elzengaard?

Neem contact op met Zorgwijzer (kind)