• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Speltherapeut

Een ziekenhuisopname of een uithuisplaatsing, het overlijden van een geliefd persoon, mishandeling of echtscheiding… Mensen met een verstandelijke beperking maken allerlei ingrijpende gebeurtenissen mee. Om die te kunnen verwerken is het belangrijk om erover te praten. Alleen: dat is voor veel kinderen en ook voor veel mensen met een verstandelijke beperking heel moeilijk. Een speltherapeut zet speltherapie in, zodat zij hun gevoelens toch kunnen uiten.