• contrast
 • lettergrootte
  Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

De arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) is medisch specialist op het gebied van verstandelijke beperkingen. De arts VG behandelt mensen met een verstandelijke beperking en adviseert ouders, begeleiders en andere artsen.

De arts VG werkt nauw samen met andere specialisten en de gedragsdeskundigen en houdt polikliniek in Haaren, Den Bosch, Rosmalen en Vught.


Let op: belangrijke informatie 
 • Voorlopig is de AVG-poli gesloten en deze neemt nu geen nieuwe cliënten of aanmeldingen aan, ook niet op een wachtlijst. Hier is op dit moment geen ruimte voor.
 • We doen ons best om de huidige poli-cliënten zo goed mogelijk te helpen.
 • Huisartsen of verwijzers kunnen bij vragen contact opnemen met de AVG-artsen voor overleg. Door grote drukte kan het langer duren voordat de AVG kan reageren.
Bedankt voor uw begrip.
 • Bij welke vragen kan een arts VG helpen?

  De arts VG kan helpen bij vragen over gezondheidsproblemen die samenhangen met een syndroom of beperking, de oorzaak van een beperking, psychiatrische en gedragsproblemen, epilepsie, medicijngebruik, anticonceptie en seksualiteit, motoriek, zien of horen, onbegrepen lichamelijke achteruitgang, ondersteunen bij complexe besluitvorming, beoordelen van wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging, wet- en regelgeving.

 • Hoe gaat het in zijn werk?

  • Je belt naar de doktersassistente via telefoonnummer (088) 345 1500. Bij voorkeur tussen 8 en 12 uur. Of je mailt via e-mail: polivg@cello-zorg.nl.

 • Vergoeding

  Bij een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) zijn de kosten van deze zorg inbegrepen. Je krijgt geen rekening.

  Is zo’n indicatie er niet, dan gaat de rekening naar je zorgverzekeraar. Het kan zijn dat een deel van de kosten uit de eigen bijdrage moet worden betaald.

  • Heeft Cello een contract met jouw zorgverzekeraar? Dan gaat de rekening daar rechtstreeks naartoe.
  • Heeft Cello geen contract met jouw zorgverzekeraar? Dan krijg je de rekening thuisgestuurd en dien je die zelf in.
  • De doktersassistente kan je hierover meer informatie geven.

 • De folder downloaden

  Klik HIER op de folder te downloaden.