• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Verbinden tijdens de Prokkelweek

Tijdens de Prokkelweek wordt gestimuleerd dat mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten, samen een activiteit ondernemen en daardoor meer begrip hebben voor elkaar. Tijdens de Prokkelweek, die dit jaar plaats vond van 5 tot en met 12 juni, hebben ervaringsdeskundigen meegedaan aan allerlei activiteiten. Zo was er een beleids-Prokkel over eenzaamheid bij het ministerie van VWS, een beleids-Prokkel over basisonderwijs bij het minsterie van OCW en een Prokkel-stagedag bij de Eerste Kamer.

 

Ervaringsdeskundige Sonja deed mee aan de beleids-Prokkel over verkiezingen bij het ministerie van BZK. Daarover vertelt zij: “Op 8 juni ben ik bij het ministerie geweest om mee te praten over verkiezingen. We hebben het gehad over hoe belangrijk het is om te stemmen. Door te stemmen op iemand waar je een goed gevoel bij hebt of die opkomt voor onderwerpen die je zelf belangrijk vindt, laat je je eigen stem horen. Als je niet stemt, dan gaat jouw geluid verloren. Anderen beslissen dan voor jou.”

 

“Wat ik leuk vond was dat er tijdens de bijeenkomst een minister aansloot. Die stelde vragen en luisterde naar ons. Ook heb ik minister Hugo de Jong gezien. Maar die was in gesprek. En dus heb ik hem niet gestoord. We kregen ook nog een rondleiding door het gebouw. Het was een interessante dag.”