• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Tweede Kamer verkiezingen

Op 22 november hebben alle Nederlanders van 18 jaar of ouder het recht om te stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen. De stempas voor deze verkiezing valt binnenkort weer op de mat. Zorgaanbieders, begeleiders, mensen met een beperking, hun verwanten en vertegenwoordigers worstelen vaak met vragen over het stemmen.

Hieronder leggen we kort uit welke rechten en plichten er gelden rondom stemmen.

 

De rechten en plichten in het kort:

  • Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen. Ook kiezers die onder curatele of mentorschap staan, kunnen stemmen.
  • De zorgorganisatie overhandigt de stempas altijd aan de cliënt.
  • Maakt de cliënt geen gebruik van zijn stempas? Dan kan de zorgaanbieder de stempas pas weggooien, nadat de verkiezingen hebben plaatsgevonden.
  • De cliënt mag iemand anders voor zich laten stemmen.
  • Hulp bij het vervoer naar het  stembureau is de verantwoordelijkheid van de cliënt of zijn vertegenwoordiger. Kan de cliënt dat niet of is hij daartoe niet bereid, dan kan de zorgaanbieder daarvoor zorgen. Over eventuele kosten daarvan wordt vooraf overlegd.
  • In het stembureau wordt niet gekeken of iemand zijn wil kan bepalen.
  • Hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Aan mensen met een verstandelijke beperking kan er uitleg worden gegeven, buiten het stemhokje, over het gebruik van het stembiljet, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen.

Meer weten over stemmen? Op de website van VGN vind je antwoord op de meest gestelde vragen.

Op de website van ‘Stem jij ook’ kunnen mensen met een lichte verstandelijke beperking op een makkelijke manier meer informatie vinden over de verkiezingen.  De informatie is ook handig voor naasten en begeleiders.