• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Startschot samenwerking Cello en HAN

Op 10 oktober is de samenwerking tussen Cello en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) bezegeld met een handtekening. Namens Cello waren Marc Bindels, Johan Willems en Hans Leune aanwezig. Lector Maaike Hermsen vertegenwoordigde het Lectoraat Ethiek van Verbinding met mensen met een verstandelijke beperking van de HAN. De cliënten van Cello’s Mediateam legden het moment vast.

 

Waarom samenwerken?
Praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek helpt Cello om tot betere duurzame en menswaardige zorg te komen. Door nieuwsgierig te zijn en ‘op onderzoek uit te gaan’ komen we er namelijk achter wat goed gaat en wat beter kan. Met de resultaten kunnen we de kennis over ons vak en onze branche verder verdiepen en verbreden. Vooruitblikkend op 2023 brengen we daarom meer focus aan in het onderzoek dat we doen én versterken we de samenwerking met onderzoeksinstellingen.

 

De winst ligt voor het oprapen
Collega’s Johan Willems (Zorgstrateeg) en Hans Leune (Mensbeeld en Ethiek) kijken enorm uit naar de samenwerking tussen Cello en de HAN. Johan vertelt: “Op allerlei manieren werken we als Cello eraan om onze cliënten te helpen een goed leven te leiden. In ons Mensbeeld is verankerd dat we dat alleen maar kunnen vanuit verbinding met cliënt, ouders/vertegenwoordigers en professionals. Verbinding is in de hele zorg een erg belangrijk thema. De winst ligt voor het oprapen. Met de samenwerking kunnen we de herijking van ons Mensbeeld, het werken naar nog betere verbinding in de praktijk, en het doen van praktijkonderzoek vanuit nieuwe inspiratie verder versterken! Er bestaan verschillende ideeën hoe we dit praktisch kunnen gaan invullen. Zo kunnen groepjes studenten van de HAN gerichte onderzoeksopdrachten uitvoeren. Samen met de andere participerende instellingen kunnen praktijkinstrumenten worden ontwikkeld, waarmee wij onder andere het aanbod van ons Opleidingscentrum kunnen voeden.”

 

Verbinding met de praktijk
Maaike benadrukt: “Het gaat inderdaad om praktijkgericht onderzoek. Mét de mensen die ‘met de voeten in de klei staan’, over vragen die hen bezighouden. Binnen ons lectoraat is het heel belangrijk dat we praten over wat een goed leven is, dat we betekenisvolle relaties aangaan en die versterken. Dat past dan weer perfect bij het Mensbeeld van Cello.”

 

Wat ga je ervan merken?
Het startschot is gegeven, de betrokkenen vanuit Cello en vanuit de HAN gaan met elkaar om tafel om te bekijken welke kansen er liggen. Uiteindelijk is het doel om samen kennis, kunde en hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee zorgteams aan de slag kunnen. Samen met mensen met een verstandelijke beperking, naasten en professionals.