• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Samen medezeggenschap organiseren

Er is niemand bij Cello die het niet belangrijk vindt dat cliënten meepraten en meebeslissen. Wel merken we dat we nog veel van elkaar kunnen leren als het gaat over het organiseren daarvan. Dat is niet erg. We zijn immers nieuwsgierig én het is heel goed om klein te beginnen.

 

Hoe zit het ook alweer

Medezeggenschap gaat erover dat cliënten en verwanten mogen meepraten en meebeslissen over onderwerpen die hen aangaan. Dat kan groot zijn, bijvoorbeeld bij nieuwbouw van een woning. Maar ook klein, zoals afspraken over de lunch. Daarnaast is er een verschil tussen medezeggenschap bij onderwerpen die heel Cello aangaan en medezeggenschap op locatieniveau. Hoe dan ook, medezeggenschap is niet nieuw. Ons Mensbeeld beschrijft niet voor niets dat we sámen zorg en ondersteuning vormgeven. Met de ruimte om zelf keuzes te kunnen maken en daar een gelijkwaardig gesprek over te voeren. We willen de wensen en behoeften van cliënten en verwanten niet alleen horen, maar er ook proactief naar vragen. Zodat hun stem in alle plannen, besluiten en onderdelen van Cello doorklinkt. Goed om te weten: dat wíllen we niet alleen, advies- en instemmingsrecht zijn ook nog eens wettelijk bepaald.

 

Behoefte aan inspiratie en handvatten

Medezeggenschap organiseren is maatwerk en kan per locatie verschillen. Hoe pak je dat dan aan? Cello’s projectmedewerkers Medezeggenschap (Corianne van Schijndel en Kristy van Kessel) helpen teams op locatie om inspraak en advies volgens de wet én volgens ons Mensbeeld blijvend te realiseren. Bovendien verzamelen ze de input en verhalen van al die teams, zodat we ook weer van elkaar kunnen leren. Hoe mooi is dat?

 

Projectmedewerker Kristy vertelt: “Er is in de teams veel behoefte aan uitleg, inspiratie en informatie op het gebied van medezeggenschap en hoe dit zich verhoudt tot ons Mensbeeld. Ook is er vraag naar praktische instrumenten. Want het is nog niet overal vanzelfsprekend dat er de ruimte is voor iedereen in de driehoek om gedachten en gevoelens te delen. Het lijkt zo simpel om een cliënt dagelijks (bijvoorbeeld) kleding en broodbeleg te laten kiezen, maar er zijn allerlei factoren die dit bemoeilijken. Vanuit hun zorghart willen medewerkers niets liever dan eigen regie en medezeggenschap voor hun cliënten, maar dat gaat niet vanzelf. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij cliënten van laag niveau. Want hoe achterhaal je wat de cliënt nou écht wil? Hoe onderhoud je het contact met verwanten van cliënten die hier zelf niet om kunnen vragen? En hoe waarborg je eigen regie in de hectiek van alledag? Wij helpen teams bij dat soort vraagstukken, groot én klein.”

 

Op locatie aan de slag

Corianne: “Medezeggenschap komt het best tot bloei dicht bij de cliënt. Samen met verwanten en het (zorg)netwerk. Daarom gaan we naar ze toe, en dat levert heel veel mooie inzichten en ervaringen op.” Annemiek gaat standaard samen met ervaringsdeskundige Nick op locatiebezoek. Ze vertellen: “We hebben teams op Groote Cingels uitgenodigd om een kop koffie of thee met ons te drinken en daar is enthousiast op gereageerd. Samen onderzoeken we wat er al in de ‘fundering’ zit en welke ‘stenen’ en ‘cement’ nodig zijn om verder te bouwen. Zeker als je doorvraagt ontdek je vaak verborgen parels!” Als de projectmedewerkers ondersteunen op locatie, is het belangrijk om aan te sluiten bij al het moois wat er al gebeurt. Het Mensbeeld is leidend en de wet helpend. De projectmedewerker gaat met een cliënt, een verwant en een medewerker in gesprek over wat al goed gaat en welke wensen er zijn om het anders of beter te doen. Als een cliënt zelf niet zijn of haar stem kan laten horen, wordt er gezocht naar andere manieren om te communiceren. Zo wordt er gebouwd aan een plan dat helemaal op maat gemaakt is voor de locatie en het team.

 

Wat gebeurt er nog meer?

In 2021 gebeurde er bij Cello veel op het gebied van medezeggenschap. De formele structuur is opnieuw vormgegeven met processen die korter, spontaner en lichtvoetiger van aard zijn. Ineke vertelt: “In 2022 is er volop aandacht voor de formele kant, maar bij de inrichting van processen is ook ruimte voor de verbinding tussen medezeggenschap, Mensbeeld, onze visie en kernwaarden. We gaan aan de slag om die thema’s concreet en levendig te maken.” Ook blijven de projectmedewerkers in 2022 met locaties samenwerken om het thema medezeggenschap levendig te houden.