• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Trots op mezelf en genoten!

De 47 jarige Wendy weet sinds 2019 dat ze autisme heeft. Net als ieder mens wil ze gewoon kunnen meedoen. Tijdens de Prokkelweek wordt gestimuleerd dat mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten, samen een activiteit ondernemen en daardoor meer begrip hebben voor elkaar. Wendy deed mee aan de Prokkel-week in juni en schreef daar over:

“Op donderdag 8 juni heb ik meegedaan aan een Prokkel-dag op kasteel Heeswijk in Heeswijk Dinther. Ik werkte in dienst van Erfgoed Brabant. Om half tien ’s morgens werd ik vriendelijk ontvangen door Heleen Regenspurg (die alles geregeld had), Dieuwertje De Nigter (mijn buddy voor die dag) en Peer Verbruggen (medewerker van Brabant Cloud en Erfgoed Brabant). Ik werd aan iedereen voorgesteld en samen hebben we koffie gedronken.”
“De dag op het kasteel was bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het zorg dragen voor historische gebouwen en historische voorwerpen.
Ik mocht samen met Dieuwertje de mensen welkom heten. Daarna moesten de bezoekers zich inschrijven voor twee workshops. In totaal waren er vier workshops waar de bezoekers uit konden kiezen. Ik mocht uitleggen hoe het inschrijven voor de workshops werkte. Omdat alle bezoekers zich vooraf hadden ingeschreven voor deze dag lagen er badges klaar met ieders naam erop.”
“Na de opstart zijn we naar de wapenkamer gelopen voor een welkomstwoord door de directeur van Erfgoed Brabant. Ook ik werd door hem welkom geheten en legde hij kort uit wat ik vandaag ging doen. Daarna was het tijd voor de lunch, die zeer goed verzorgd was. Tijdens de lunch heb ik me even buiten afgezonderd op het terras. In de eetzaal was het mij een beetje te druk.”
“Na de lunch was het tijd voor de workshops/lezingen en hadden Dieuwertje en ik de taak om de mensen naar de juiste locaties te wijzen van de verschillende workshops. Ook moesten we de personen die de lezingen gaven 10 minuten van tevoren gaan waarschuwen dat ze nog 10 minuten hadden om hun lezing af te ronden. Omdat ik het blijkbaar erg goed deed hebben Dieuwertje en ik hebben de taken toen verdeeld.
Toen alle workshops afgelopen waren heeft Peer Verbruggen iedereen bedankt voor zijn komst en mij voor de goede hulp die dag.”
“Het was inmiddels vier uur ’s middags en ik was best vermoeid. Het terrein van kasteel Heeswijk is behoorlijk groot en ik had flink wat stappen gezet die dag om de bezoekers wegwijs te maken. Van Heleen kreeg ik een boekenbon als bedankje. Zij benadrukte nogmaals hoe een grote hulp ik die dag voor hun was geweest. Zelf heb ik er ontzettend van genoten: ik vond het echt geweldig om te doen en de dag is voorbijgevlogen.”