• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Medezeggenschap: samen thuis met het inspraakhuis

Cliënten en hun naasten kunnen bij Cello meedenken, meepraten en meebeslissen bij onderwerpen en besluiten die hen raken. We geven medezeggenschap vorm vanuit ons Mensbeeld, de basis van ons handelen. Dit is het vertrekpunt van samenleven en samenwerken, ieder vanuit zijn of haar eigen mogelijkheden en waarden. Met oog voor de behoefte van de ander. Maar hoe doe je dat dan? Want het is niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend om inspraak te organiseren. Het inspraakhuis (geïnspireerd door Cosis) helpt daarbij.

 

Misschien heb je ze wel zien staan op de Slimme Zorg markt op 10 maart: Corianne van Schijndel en Jessica Foolen met een groot houten bord waarop het inspraakhuis is afgebeeld. Corianne is medewerker Medezeggenschap en inspraak bij Cello, en ondersteunt ook Cello’s cliëntenraad. Jessica is lid van de cliëntenraad. Corianne vertelt hoe ze het inspraakhuis op het spoor is gekomen en hoe het verschillende locaties en driehoeken heeft geholpen. 

 

Visueel hulpmiddel

“In mijn zoektocht naar passende hulpmiddelen om inspraak en medezeggenschap op locaties meer visueel te maken -en daardoor passender voor een grote groep bewoners- kwam ik het inspraakhuis tegen. In het Inspraakhuis gaat het om meedenken, meepraten en meebeslissen over vaste thema’s die voor alle cliënten en elke locatie van belang zijn. Denk aan: veiligheid, bejegening, voeding, hygiëne, sfeer, huis en taken. Bewoners kunnen ook zelf thema’s aandragen. De thema’s kunnen worden besproken in de lokale cliëntenraad, bewonersraad, huiskameroverleggen, meedenkraden, gewoon met elkaar of per individu.”

 

Rood, oranje of groen

“Deze werkwijze maakt dat alle cliënten op eigen niveau kunnen meedenken over thema’s die belangrijk zijn in hun leven. Hoe het werkt? Het inspraakhuis is een kartonnen of houten huis met ramen. Het wordt op een zichtbare plek in de woning opgehangen of neergezet. Leuk ook om samen te maken! Het huis heeft vierkante blokken (ramen) en je plakt het thema -zoals sfeer, bejegening of veiligheid- op het raam. Bewoners worden gevraagd om het thema te voorzien van een kleur: groen, oranje of rood. Als de groep bijvoorbeeld het thema veiligheid groen geeft, dan is dit op orde. Is het oranje, dan vraagt dit nog aandacht. Is het rood, dan is het niet op orde. Als een thema oranje of rood is, denken bewoners en medewerkers samen na over hoe ze dat kunnen verbeteren of oplossen. De kleur gaat pas ‘op groen’ als de bewoners dat aangeven.” 

 

Laagdrempelig onder de aandacht

“We hebben het inspraakhuis als proef geïntroduceerd bij een aantal woningen. De ervaringen zijn goed! We merken dat medezeggenschap door de zichtbaarheid en het visueel maken laagdrempelig bij iedereen onder de aandacht blijft. Op de Slimme Zorg markt hebben we met bezoekers ook veel leuke gesprekken mogen voeren over dit onderwerp.”

 

Wil je meer weten over medezeggenschap bij Cello of ook aan de slag met het inspraakhuis? Neem contact op via cvanschijndel@cello-zorg.nl