• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Maak kennis met Cello’s nieuwe Centrale Cliëntenraad

Sámen bouwen aan een goed leven betekent dat cliënten (of liever: bewoners of medewerkers) en hun naasten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen bij onderwerpen die hen raken. Medezeggenschap organiseren we bij Cello niet alleen lokaal, maar ook centraal. Je hebt vast wel eens gehoord van de Centrale Cliëntenraad, kortweg CCR. Een belangrijke club met een trouwe staat van dienst, maar tot nu toe enkel bestaande uit verwanten. Dat moest anders, vonden aanjagers Ineke van Zon en Corianne van Schijndel. Op 17 november was het zover en konden de vier kersverse leden van de nieuwe Centrale Cliëntenraad -met daarin uitsluitend cliënten- officieel uit de startblokken. 

 

Een feestelijk moment voor Sjors van Rooij, Roy Kerssens, Nicole vd Pasch en Jessica Foolen. Ze kregen niet alleen een fleurige bos bloemen en een cadeaubon om hun benoeming te vieren, maar ook hun eigen Cello-visitekaartjes. Daarnaast hielden verschillende mensen een mooie speech voor alle aanwezigen. Een greep uit de inspirerende woorden: 

 

Eerst de mens, dan de regels

“Wel raar vonden jullie, dat er in de centrale cliëntenraad geen bewoners zaten. Jullie stelden: iedereen heeft een stem, al is het niet altijd met woorden. Mag ook met gebaren, picto’s aanwijzen, een spraakcomputer of door goed naar iemand te kijken. Niet iedereen is hetzelfde. Jullie vinden het belangrijk om eerst naar de mens te kijken en dan pas naar de regels. Dat zegt mij dat jullie de kwaliteiten hebben om verder te kijken dan alleen je persoonlijke ervaringen. Jullie zien het als taak om te ‘checken’ of de afspraken die bij Cello gemaakt worden eerlijk en oké zijn.” 

 

Vertellen én luisteren

“Iedereen heeft een eigen idee en de eigen mening moet zelfs gehoord worden. Ik ben blij dat jullie je daarvoor in willen zetten. Door middel van de benoeming van jullie als raadsleden komen we een stap dichter bij dat doel. We maken tijd om naar elkaar te luisteren, nemen de moeite om aan elkaar te vertellen wat je belangrijk vindt en waarom. Ik ben blij en trots dat we vanaf vandaag een centrale cliëntenraad en een centrale verwantenraad hebben! Jullie belangrijke werk doet ertoe. Daarnaast is het belangrijk om plezier met elkaar te hebben en de tijd te nemen om te groeien, te leren en een team te worden.” 

 

Samen leren en ervaren

De CCR gaat de komende tijd leren en ervaren op welke onderwerpen zij graag advies- en instemmingsrecht willen uitoefenen. Daarin werken ze samen met de ‘oude’ CCR (voortaan: Centrale Verwantenraad). Met als gedeeld vraagstuk: op welke manier wordt de stem van cliënten en verwanten zo goed mogelijk gehoord?

 

Wat gebeurt er met de ‘oude’ CCR?

Die gaat gewoon verder, maar dan onder een nieuwe naam. Zij heten voortaan de Centrale Verwantenraad, ofwel CVR. Hun werkzaamheden blijven het komende jaar nog hetzelfde. 

 

Vragen?

Heb je een vraag over- of aan de nieuwe CCR? Neem contact op met Ineke van Zon via mail ivanzon@cello-zorg.nl / telefoon 06-5200 4767 

of met Corianne van Schijndel via mail cvanschijndel@cello-zorg.nl / telefoon 06-1207 4680.