• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

‘Kansrijk: een samenwerking om mensen warm te laten lopen voor de zorg’

Op vrijdag 15 september zette divisiemanager Dolf Bremmers namens Cello een handtekening voor het project ‘Kansrijk’. Hiermee kunnen we mensen met een niet-Nederlandse achtergrond toeleiden naar (vrijwilligers)werk in de gehandicaptenzorg.

 

Achtergrond

Cello, Amarant en Sterk Huis willen bijdragen aan het welzijn en geluk van haar medewerkers en cliënten en zelfs daarbuiten. Iedereen doet ertoe en is onderdeel van de maatschappij. Wij staan voor inclusie en diversiteit. 

 

Kansrijk is geboren vanuit de behoefte om in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt én de wens om toekomstperspectief te bieden aan mensen die in Nederland lastig een passende werkplek kunnen vinden. Wij hebben hiervoor samenwerking gezocht met de gemeente Tilburg, Werkgevers Servicepunt Midden-Brabant, Refugee Team, ROC Tilburg en Calibris Advies. De samenwerking draagt de naam ‘Kansrijk’ en is mede mogelijk door subsidie van het Zorgkantoor.

Tijdens de ondertekening waren behalve de samenwerkingspartijen ook wethouder Esmah Lahlah aanwezig van de gemeente Tilburg. Lahlah heeft bestaanszekerheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling in haar portefeuille en is daardoor groot voorstander van dit initiatief.

 

Wat is het?

Met Kansrijk bieden we statushouders en jonge vluchtelingen een leerwerkplek aan. Dit met als doel om hen te laten uitstromen naar (betaald) werk binnen een van onze zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voor statushouders en vluchtelingen is het lastig om in Nederland aan een passende werkplek te komen. Terwijl we in de zorg zitten te springen om extra handen. Op deze manier helpen we elkaar: wij bieden hen een plek om te ontdekken en groeien; zij helpen ons met hun talenten.

 

Zorg verandert

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt spelen we in op kansen en mogelijkheden om een diverser en inclusiever medewerkersbestand op te bouwen. Het werven en opleiden van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond past hier heel goed bij. En is tegelijkertijd ook nodig, omdat we zien dat de cliënten die bij ons aankloppen voor ondersteuning een zeer uiteenlopende vraag en achtergrond hebben.

Binnen Kansrijk werven we vanuit Cello twintig mensen met een vluchtelingenachtergrond als vrijwilliger. Zij maken kennis met de gehandicaptenzorg en er zijn mogelijkheden om door te groeien naar een opleiding en een werkplek.