• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Ervaringsdeskundigen geven webinar

Sinds 2022 is Cello partner van de stichting Prokkel. Die stichting maakt prikkelende ontmoetingen mogelijk en verbindt mensen met en zonder beperking met elkaar. De ervaringsdeskundigen van Cello staan ‘open’ voor activiteiten die Prokkel organiseert. Ze benutten deze activiteiten om verder te groeien en om nieuwe mensen te leren kennen.
Behalve dat zij hier zelf veel aan hebben, is het ook van waarde voor de maatschappelijke organisaties en overheden waarmee zij hebben samengewerkt.

 

Op dinsdag 20 februari geven de ervaringsdeskundigen een webinar en vertellen ze waarom ze graag aansluiten bij activiteiten die Prokkel organiseert. Het webinar is tussen 10 en 11.30 uur. En na afloop is er een draaiboek met tips en tops.

Meer informatie over het webinar vind je hier:
https://lnkd.in/eHW5_NgH