• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Hulde! voor 20 jaar tomeloze inzet voor de CCR

Cello bestaat 20 jaar en dat betekent ook dat onze Centrale Cliëntenraad 20 jaar bestaat. Drie leden zijn vanaf het prille begin intensief betrokken bij de CCR.

Rein Groenendal vervulde zijn voorzittersrol maar liefst 20 jaar. En dat deed hij met verve! Afgelopen week is de voorzittershamer symbolisch overgedragen aan Alice Koningstein en Ivo Vugs.

Medezeggenschap, de stem, oren en ogen vanuit onze cliëntgroepen en hun naasten vinden we bij Cello ontzettend belangrijk. Dit organiseren we via diverse vormen, het hele jaar door. De Centrale Cliëntenraad is het formele orgaan op organisatieniveau, naast lokale raden. De CCR bestaat nu nog uit verwanten, maar er komt ook een initiatief voor en door cliënten. De CCR bespreekt onderwerpen die voor alle cliënten van Cello van toepassing zijn en geeft advies aan de raad van bestuur.

Wij bedanken Rein hartelijk voor al die jaren.
Een mijlpaal om trots op te zijn!