• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Ervaringsdeskundigen

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een goed leven, is dat je zelf keuzes kunt maken. Daarom werken we bij Cello op allerlei manieren aan het vergroten van eigen regie bij cliënten. Ervaringskundigen helpen ons daarbij. Zij spiegelen aan de organisatie en medewerkers hoe zij als cliënt de zorg ervaren. Zo krijgen we meer inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. De inzet van ervaringsdeskundigen is breed en divers. Zo denken ze mee in werkgroepen en controleren foldermateriaal op het taalgebruik. Ook geven ze presentaties, bijvoorbeeld bij zorgopleidingen en de vrijwilligersacademie. De eerste groep ervaringsdeskundigen startte in 2017 met hun opleiding en kreeg op 7 februari 2018 hun diploma uitgereikt. De tweede groep startte in 2018 en mag zich sinds 26 november ook ‘gediplomeerd ervaringsdeskundig’ noemen.

<foto invoegen>