• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Bewegingsagoog

De bewegingsagoog zet beweeg- en sportactiviteiten in om psychische en motorische hulpvragen te beantwoorden.
Daarbij werkt de bewegingsagoog samen met fysiotherapeuten, gedragsdeskundigen, ergotherapeuten, logopedisten, artsen en begeleiders.

 

Bewegingsagogen bij Cello hebben drie taakgebieden:

  1. Stimuleren van gezond bewegen
  2. Gespecialiseerd bewegen
  3. Bewegingsagogie gericht op gedrag (vergroten zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen, reguleren van emoties en agressie)