• contrast
  • lettergrootte
    Om de pagina makkelijker te lezen kunt u de pagina vergroten, door in Windows Control met + toets in te drukken (op macOS is het Command met + toets).

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Mondzorg

Een gezonde mond met schone tanden. Dat is niet alleen fris en hygiënisch, maar ook belangrijk voor de algemene gezondheid en levenskwaliteit. Want uit onderzoek blijkt dat slechte mondverzorging een relatie heeft met hartklachten, Alzheimer, problemen met eten, diabetes en onbegrepen gedrag. Goede mondzorg hoort dan ook bij de basiszorg die Cello biedt.

 

Samenwerking met Centrum voor Tandzorg

De mondzorg voor cliënten is bij Cello goed geregeld. We werken samen met het Centrum voor Tandzorg in ’s-Hertogenbosch. De experts van dit centrum maken een mondzorgplan voor elke cliënt die bij ons woont en de indicatie ‘verblijf met behandeling’ heeft. Twee keer per jaar gaat de cliënt naar de tandarts én de mondhygiënist van het centrum. Het Centrum voor Tandzorg maakt gebruik van de tandartskamers in Rosmalen en Haaren. Gespecialiseerde preventie-assistenten bezoeken regelmatig onze locaties. Zij bekijken of de mondzorg volgens de kwaliteitseisen verloopt. Ook geven ze advies.