WMO

Stijn van Kreij

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Sinds 1 januari 2015 zijn de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet van kracht. Deze wetten zorgen ervoor dat de langdurige zorg ingrijpend verandert. Cello heeft een heldere opdracht. In steekwoorden: er is minder geld beschikbaar en burgers worden op een andere manier geholpen. We doen een groter beroep op mantelzorgers en vrijwilligers. Professionals houden vaker ‘de handen op de rug’ en zijn ‘regisseur’ van zorg geworden, bijvoorbeeld door vrijwilligers of familie in te schakelen: ‘zorgen voor’ wordt ‘zorgen dat’. Cello moet meer cliënten helpen voor hetzelfde geld; de manier waarop mag anders.

 

In deze periode van verandering continueert Cello de zorg in de volle breedte, op het terrein en in de wijk. En steekt energie in de cliënten en hun zorgvragen. Niet in veranderingen van de organisatiestructuur bijvoorbeeld.

Cello medewerkers zijn steeds meer betrokken bij allerlei lokale initiatieven waar ‘participatie’ en ‘anders zorgen’ centraal staan.

 

Stijn van Kreij, transitiemanager, begeleidt het proces van verandering, ontwikkelt beleid en adviseert. Stijn is bereikbaar via svankreij@cello-zorg.nl.