Vraag en antwoord

Vragen die ik vaak krijg voorgelegd, heb ik hieronder alvast voor je beantwoord. Maar aarzel niet om gerust contact met mij op te nemen!

Over wachttijden

Is er een wachtlijst bij Cello?

Nadat je je hebt aangemeld voor ondersteuning van Cello, neemt een consulent van Cello Cliëntenservice contact met je op. Of er direct plaats voor je is, hangt af van een aantal factoren.

Mogelijk krijg je te maken met een wachttijd. Ik kan tijdelijke overbruggingszorg bieden als er niet direct plaats voor je is.

Meer weten over wachttijden? Neem dan contact op met Cello Cliëntenservice.

Over aanvullende dienstverlening

Worden alle diensten vergoed door de AWBZ?

Nee, niet alle diensten worden door de AWBZ vergoed. In de regeling ‘Wie betaalt wat’ staat een overzicht wat wel en wat niet binnen de AWBZ regeling valt. Jij kan ervoor kiezen om diensten die niet (meer) worden betaald uit de AWBZ als aanvullende dienstverlening tegen betaling af te nemen. Een voorbeeld van betaalde dienstverlening is het laten verzorgen van persoonlijke was. De afspraken over deze aanvullende dienstverlening worden vastgelegd in een aanhangsel aan de zorgovereenkomst. Jij krijgt jaarlijkse de mogelijkheid om voor het komende jaar nieuwe afspraken te maken.

Over de zorgovereenkomst

Mijn indicatie verloopt binnenkort. Ik heb inmiddels een nieuwe indicatie aangevraagd. Krijg ik nu ook een nieuwe zorgovereenkomst?

Nee, als er geen wijziging plaatsvindt in jouw zorgarrangement (soort zorg die je ontvangt) krijg je geen nieuwe zorgovereenkomst.

 

Ik heb een verandering van financiering aangevraagd bij het zorgkantoor (Zorg in Natura / PGB). Krijg ik nu een nieuwe zorgovereenkomst?

Zodra je dit aanvraagt bij het zorgkantoor moet je dit melden aan de clustermanager. Je ontvangt dan een nieuwe zorgovereenkomst.

 

De plaats waar ik de zorg van Cello ontvang, wijzigt binnenkort i.v.m. een overplaatsing of anderszins. Krijg ik nu ook een nieuwe zorgovereenkomst?

Nee, als jouw zorgarrangement hetzelfde blijft, ontvang je geen nieuwe overeenkomst. In de zorgovereenkomst is de plaats waar de zorg geleverd wordt niet opgenomen.

 

Binnenkort verandert de hoeveelheid zorg die ik ontvang. B.v. van 4 naar 8 dagdelen dagbesteding per week of van 4 naar 6 uren woonbegeleiding per week. Krijg ik nu een nieuwe zorgovereenkomst?

Bij Zorg in natura: Nee. Als de uitbreiding past binnen de afgegeven indicatie ontvang je geen nieuwe overeenkomst. De hoeveelheid zorg is niet opgenomen in de zorgovereenkomst. Daarover worden in het ondersteuningsplan afspraken gemaakt.

Bij PGB: ja, je krijgt een nieuwe overeenkomst.

 

Ben ik verplicht deze zorgovereenkomst te ondertekenen?

Het zorgkantoor wil dat Cello met iedere cliënt een zorgovereenkomst afsluit. De overeenkomst is een individuele, schriftelijke afspraak over de zorg- en dienstverlening tussen jou en Cello.

De ondertekende zorgovereenkomst PGB is de basis voor de maandelijkse rekening en dient altijd ondertekend te worden.

Als je redenen hebt om de zorgovereenkomst niet te ondertekenen, dan dien je Cello hierover schriftelijk te informeren.