Voorwaarden

Als je mij als zorgaanbieder kiest, sluit je met mij een indviduele zorgovereenkomst af. Daarin leg ik vast welke zorg en dienstverlening geboden wordt (het zorgarrangement) en onder welke voorwaarden. De zorgovereenkomst is gebaseerd op een model dat is opgesteld door de landelijke Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Deze modelovereenkomst en de bijbehorende voorwaarden zijn juridisch getoest. Met alle cliënten wordt een individuele zorgovereenkomst afgesloten.

 

Meer informatie over de zorg en dienstverleningsovereenkomst (ZEDO) vind je hier:

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

 

Waarom een zorgovereenkomst?

In de zorgovereenkomst en de bijbehorende voorwaarden worden rechten en plichten van zorgvrager en zorgaanbieder duidelijk vastgelegd. Dit kan misverstanden voorkomen. Ook het zorgkantoor verlangt van mij dat ik met alle cliënten een individuele zorgovereenkomst afsluit.