Tevredenheid of klacht

Hoe wordt mijn zorg ervaren?

De kwaliteit van de zorg en dienstverlening is mensenwerk en komt tot stand in de driehoek cliënt - vertegenwoordiger - medewerker. Ik vindt het belangrijk om te weten hoe cliënten en hun ouders/vertegenwoordigers de geboden zorg ervaren. En ook hoe medewerkers hun werk en hun werksituatie beleven.

In de periode mei - juni 2014 heeft Cello onderzoek laten doen naar deze ervaringen.  Wat gaat goed en moeten we vooral goed zien te houden? Wat zijn de aandachtspunten en dingen die kunnen worden verbeterd?

Wil je daar meer over weten? Download hier de samenvatting van de resultaten.

klacht

Niet tevreden? Of klacht?

Ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat jij en je familie tevreden zijn over mijn ondersteuning.

Toch komt het wel eens voor dat jij (of jouw ouders) minder tevreden bent over mijn werk. Misschien heb je een vraag of twijfel je ergens over. Of ben je ontevreden of zelfs boos. Dan is het goed om daarover te praten. Ik hoor graag je mening.

Dan kunnen wij samen tot een oplossing komen. En vaak lukt dat ook.

Cello heeft ook vertrouwenspersonen, kijk voor meer informatie op de webpagina 'Vertrouwenspersonen'.

 

Soms ontstaat er echter een blijvende conflictsituatie. Daarvoor hebben wij een officiële klachtenprocedure. Meer informatie daarover vind je hier.

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van onvrede of een bezwaar over de zorg- en dienstverlening die door Cello, of door personen die voor Cello werken, aan een cliënt wordt geboden. De klacht kan gaan over de begeleiding, verzorging, behandeling, verpleging of bejegening van de cliënt of over diens woon- en werksituatie.

 

Wat betekent een klacht?

Een klacht is voor mij een belangrijk signaal dat er iets niet naar wens is verlopen. Dit signaal wordt altijd serieus genomen. Het komt voor dat een klacht een aanzet is tot verbetering van de kwaliteit van de geboden zorg. Ik hoop uiteraard dat ik dergelijke signalen van onvrede eerder zien, zodat het niet tot behandeling bij de klachtencommissie hoeft te komen.


Wie kunnen er een klacht indienen?

Een klacht kan worden ingediend door de cliënt zelf. Indien hij zelf niet in staat is een klacht in te dienen, kan zijn vertegenwoordiger dit doen, zoals zijn ouder(s), curator, mentor, broer of zus. Ook een persoon die optreedt als zaakwaarnemer voor de cliënt kan een klacht indienen. Indien de cliënt is overleden kan een nabestaande een klacht indienen.

 

Waar kan je met een klacht terecht?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een klacht voor te leggen:

- ter plaatste bespreken met de direct betrokken medewerkers of leidinggevende(n);

- een beroep doen op een van de cliëntvertrouwenspersonen van Cello voor advies of bemiddeling;

- de klacht voorleggen aan de klachtencommissie.