Jouw indicatie/beschikking

Voor ondersteuning van Cello heb je een WLz-indicatie nodig van het CIZ of een beschikking van de gemeente waar je in woont.

Indicatie

Wet Langdurige zorg (WLz)

We spreken van langdurige zorg als je vanwege een ernstige beperking 24-uurszorg of permanent toezicht nodig hebt. Om b.v. te kunnen wonen binnen Cello heb je een WLz indicatie nodig. Die indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 


Minderjarig
Als je minderjarig bent en vanwege jouw ernstige beperking 24-uurszorg of permanent toezicht nodig hebt, dan heb je ook een WLz-indicatie nodig. Die indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 


Informatie

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een WLz-indicatie op www.ciz.nl of op de website van de rijksoverheid. Voor ondersteuning bij het aanvragen van een Wlz-indicatie kun je je wenden tot MEE via www.demeentgroep.nl

Beschikking

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet

Voor alle extramurale ondersteuning (= zonder bij Cello te wonen) heb je een beschikking nodig. De beschikking vraag je aan bij jouw gemeente. Deze beschikking valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).


Minderjarig
Als je minderjarig bent en je hebt extramurale ondersteuning nodig (= zonder bij Cello te wonen), dan heb je een beschikking nodig. De beschikking vraag je aan bij jouw gemeente. Deze beschikking valt onder de jeugdwet.

Informatie

Informatie over de WMO via de website van de rijksoverheid.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het WMO-loket in jouw gemeente.

 

Hervorming landurige zorg
'Hervorming landurige zorg' Open de afbeelding voor een compleet overzicht
Ondersteuning WMO 2015
'Ondersteuning WMO 2015' Open de afbeelding voor een compleet overzicht
Passende zorg in de Wet Langdurige zorg
'Passende zorg in de Wet Landurige zorg'. Open de afbeelding voor een compleet overzicht