Raad van Toezicht

Wat doet de raad?

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Cello. De Raad van Toezicht wil ook klankbord zijn voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de strategische koers van de organisatie.

De leden van de Raad van Toezicht hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij Cello kan adviseren.

 

Voor het eigen functioneren hanteert de Raad van Toezicht de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance code

 

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat met ingang van 1 januari 2016 voortaan uit vijf leden, namelijk: 

de heer ing. M.F.F.M. van der Linden, voorzitter

mevrouw drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM, vice-voorzitter

de heer drs. R.R.A. van Zijl RA RO

mevrouw M.M. Hanssen-Ruyten

de heer drs. R.J.E.W. Denis

Michel van der Linden
Michel van der Linden, voorzitter Raad van Toezicht
Yvon ten Brummelhuis
Yvon ten Brummelhuis, vice-voorzitter Raad van Toezicht
René van Zijl
René van Zijl
Margot Hanssen
Margot Hanssen-Ruyten
Rene Denis
René Denis
Wit

Commissies

De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden een drietal commissies ingesteld:

  • een auditcommissie, waarvan de heren van Zijl en Denis deel uitmaken, en die toezicht houdt op het gebied van financiën en vastgoed.
  • een remuneratiecommissie, waarvan de heer van der Linden en mevrouw Hanssen-Ruyten deel uitmaken, en die toezicht houdt op het functioneren van de Raad van Bestuur.
  • en een commissie kwaliteit en veiligheid, waarvan de dames ten Brummelhuis en Hanssen-Ruyten deel uitmaken, en die het voorgestelde kwaliteitsbeleid toetst.

 

De precieze taken en bevoegdheden van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. Die vindt u hier: