Raad van Toezicht

Wat doet de raad?

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Cello. De Raad van Toezicht wil ook klankbord zijn voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de strategische koers van de organisatie.

De leden van de Raad van Toezicht hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij Cello kan adviseren.

 

Voor het eigen functioneren hanteert de Raad van Toezicht de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance code

 

Samenstelling

Vanaf 1 januari 2019 bestaat de Raad van Toezicht van Cello uit vijf leden.

  • René van Zijl (voorzitter)
  • Margot Hanssen-Ruyten
  • René Denis
  • Barbara Geurtsen
  • Marc van Ooijen
René van Zijl
René van Zijl, voorzitter
Margot Hanssen
Margot Hanssen-Ruyten
Rene Denis
René Denis
Barbara Geurtsen
Barbara Geurtsen
Marc van Ooijen
Marc van Ooijen
Wit

Commissies

De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden een drietal commissies ingesteld:

  • een auditcommissie, die toezicht houdt op het gebied van financiën en vastgoed.
  • een remuneratiecommissie, die toezicht houdt op het functioneren van de Raad van Bestuur.
  • en een commissie kwaliteit en veiligheid, die het voorgestelde kwaliteitsbeleid toetst.

 

De precieze taken en bevoegdheden van de commissies zijn vastgelegd in reglementen. Die vindt u hier: