Personeel en Organisatie

Goed gekwalificeerde en tevreden medewerkers hebben en (be)houden dat vind ik belangrijk. In het personeelsbeleid van Cello staan de volgende onderwerpen centraal:

  • arbeidsmarkt en imago
  • leerafdelingen
  • verzuim en re-integratie
  • roosterplanning op clusterniveau
  • voorbereiding implementatie personeels – en salarisinformatiesysteem
  • culturele diversiteit
  • functiegebouw primaire zorg
  • maatschappelijke stages

De dienst Personeel & Organisatie werkt mee aan het ontwikkelen van Cello tot een moderne zorgorganisatie met een eigentijds sociaal beleid. P&O doet dat door het adviseren van de leidinggevenden van Cello over het beleid op het gebied van personeelszaken en opleidingen en het ondersteunen bij de uitvoering daarvan. Kernwoorden daarbij zijn laagdrempelig, professioneel en efficiënt.

 

Begeleiding en informatie

De medewerkers P&O helpen bij het aannemen van nieuwe medewerkers, het toepassen van arbeidsvoorwaarden (volgens de CAO Gehandicaptenzorg) en het maken van arbeidscontracten. Zij begeleiden bij ziekteverzuim en geven medewerkers informatie over alles wat met het werken bij Cello te maken heeft. Zij maken voorstellen voor personeelsregelingen en helpen bij het uitvoeren daarvan. De personeelsadviseurs zitten verspreid over de beschermde woonlocaties van Cello in Haaren, Rosmalen en Vught en op het bestuursbureau in Vught.

 

Plezierig en verantwoord werken

Ook op het gebied van arbeidsomstandigheden worden voorstellen voor verbetering gedaan of het nu gaat om veiligheid, werkdruk, fysieke belasting of ongewenst gedrag.

 

Meer weten over carrièremogelijkheden, opleidingen en arbeidsvoorwaarden? Kijk dan op de webpagina Cello als werkgever.