Samenwerking De Elzengaard en Mytylschool Gabriël

23 januari 2019

Trots op Cello en haar expertise. Door een mooie samenwerking van Orthopedagogisch Centrum De Elzengaard en Mytylschool Gabriël krijgt Lize (9) precies wat ze nodig heeft! 

Een van de kernwaarden van Cello is 'we sluiten aan'. Hoe fijn is het als de ondersteuning die geboden wordt aansluit bij de ontwikkeling die je kind doormaakt?

Het verhaal van Lize is daar een mooi voorbeeld van. Zowel haar ouders als begeleider zagen dat zij stappen zette in haar ontwikkeling en daardoor minder aansluiting vond bij de kinderen in haar groep. Zou Lize misschien kunnen meedraaien in een klas?

Dankzij een goede samenwerking tussen De Elzengaard en de Gabrielschool gaat Lize nu naar school. Dat is rustig opgebouwd en na de zomervakantie van 2018 draait Lize volledig mee in het dagprogramma op school.

Hoe de ouders en begeleiders dat ervaren leest u hier.

 

@Cellozorg