Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht Cello

13 februari 2019

Nieuwe leden Raad van Toezicht Cello

Per 1 januari 2019 traden Barbara Geurtsen en Marc van Ooijen toe tot de Raad van Toezicht van Cello. Omdat hun zittingsperiode eindigde, zijn twee leden op die datum afgetreden: Michel van der Linden (voorzitter) en Yvon ten Brummelhuis (vice-voorzitter).

Vanaf 1 januari 2018 bestaat de Raad van Toezicht van Cello uit vijf leden.
René van Zijl (voorzitter), Margot Hanssen-Ruyten, René Denis, Barbara Geurtsen en Marc van Ooijen.

Een korte introductie

Barbara is zelfstandig adviseur en opleider Governance & Innovatie voor organisaties in zorg, wonen en het sociaal domein. In deze rol inspireert en ontwikkelt zij bestuurders en toezichthouders bij het vinden van een eigentijdse invulling voor actuele governance vraagstukken. Voorheen was zij directeur van BlomBerg Society. Een kennis- en congresinstituut voor bestuurders in het publieke domein. Zij is tevens vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Lumens, een welzijnsorganisatie in de regio Eindhoven. Voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) faciliteert zij een innoveer- en experimenteertraject gericht op vernieuwing van governance in welzijn. Ook is zij lid van de NVTZ klankbordgroep Welzijn. Daarnaast doet zij onderzoek naar innovatie van governance in zorg en het sociaal domein. In ‘s-Hertogenbosch is ze lid van de Adviescommissie Bosch Cultuursysteem.

 

Dr. Marc van Ooijen MBA-H is aan De Zorggroep Noord- en Midden Limburg (Verpleging en Verzorging) verbonden als voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarvoor werkte hij als bestuurder of directeur bij verschillende organisaties in de gehandicaptenzorg. Van Ooijen heeft verschillende nevenfuncties. Zo is hij lid van de Innovatie- en adviescommissie Zorgbrede Governancecode (brancheorganisaties Zorg / BOZ). Ook is hij bestuurslid van de NVZD (beroepsvereniging zorgbestuurders) en voorzitter van de Governance-commissie van deze vereniging. Vermeldenswaardig zijn nog het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen woningcorporatie Woonpunt en de functie als arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

 

Wat doet de Raad van Toezicht?

De raad houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Cello. De Raad van Toezicht wil ook klankbord zijn voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de strategische koers van de organisatie. De leden hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij Cello kunnen adviseren. Voor het eigen functioneren hanteert de Raad van Toezicht de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance.

Barbara Geurtsen
Nieuw in de Raad van Toezicht: Barbara Geurtsen
Marc van Ooijen
Nieuw in de Raad van Toezicht: Marc van Ooijen
René van Zijl
René van Zijl, voorzitter
Margot Hanssen
Margot Hanssen-Ruyter
Rene Denis
René Denis

@Cellozorg