Meldpunt Juiste Loket / Informatiepunt Wlz overgangsrecht

17 oktober 2016

Het is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

VWS Logo

Het kan hierbij gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz. Voorbeelden zijn:

- U heeft een zorg- of begeleidingsvraag, maar het is voor u niet duidelijk welk(e) instantie(s) hiervoor verantwoordelijk is/zijn;
- U heeft een zorg- of begeleidingsvraag en u wordt door verschillende zorgloketten steeds weer doorverwezen;
- U wordt niet adequaat geholpen en u heeft vragen rondom de aanvraagprocedure van uw zorg/begeleiding;
- U heeft een indicatie of besluit voor zorg of begeleiding in een persoonsgebonden budget en u wordt doorverwezen tussen de gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als het gaat om uitbetaling van uw zorgverlener;
- U behoort tot de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de Wlz op basis van een indicatie in functies en klassen (Wlz-indiceerbaren) en u heeft vragen over het overgangsrecht en/of uw zorgsituatie voor de komende jaren.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op de website: www.juisteloket.nl

@Cellozorg