Gezamenlijke crisisopvang Cello en Prisma

16 juli 2017

Zowel Cello als Prisma bieden gespecialiseerde crisisopvang. Beide organisaties merken dat crisisvragen complexer worden. Door samen te werken kunnen de organisaties hun kennis en kunde bundelen, waardoor zij beter kunnen aansluiten op vragen van individuele cliënten

crisisopvang cello prisma

Om beter en vooral ook preventiever aan te kunnen sluiten bij de vragen van cliënten zijn arrangementen ontwikkeld, die variëren van interventies binnen de thuissituatie van de cliënt om opname te voorkomen tot zwaardere crisisvormen met verblijf in samenwerking met bijvoorbeeld Novadic Kentron of de GGZ.

Na een intensieve voorbereiding zijn de crisisteams van beide organisaties sinds 1 juli daadwerkelijk met de arrangementen gaan werken om te onderzoeken of de verwachte meerwaarde er daadwerkelijk is en meer en beter maatwerk voor de cliënt oplevert.

Zorgkantoor VGZ is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen, zij juichen deze samenwerking toe  en volgen onze ervaringen nauwgezet.

  • Afdrukken
  • Download als PDF
  • Delen

@Cellozorg