EVB+ Inspiratie-Festival

27 maart 2018

Cello heeft de afgelopen jaren veel kennis en expertise opgedaan en gebundeld over het ondersteunen van en werken met clienten met een ernstige verstandelijke beperking en bijkomend probleemgedrag, EVB+.

Om hen goed te ondersteunen, is het belangrijk om de omgeving passend te maken. Dat lukt alleen als wij hun gedrag verstaan en begrijpen.

Voor medewerkers die werken met EVB+-clienten organiseren wij op dinsdag 27 en donderdag 29 maart het EVB+ Inspiratie-Festival.

 

 

Op het programma:

  • een lezing van Filip Morisse over de kunst van het helpend begrenzen
  • in vier workshop rondes helemaal ‘bij’ raken in je vakgebied
  • collega’s ontmoeten en ervaringen uitwisselen

Speciaal voor dit festival is er een speciale uitgave van CelloZien gemaakt; helemaal gewijd aan EVB+.

Deze special gaat over de visie van Cello op EVB+, passende methodieken om deze doelgroep te ondersteunen, de voorwaarden waaraan de woonomgeving moet voldoen. Over de redenen om nachtzorg anders te organiseren, de professionele competenties van medewerkers. Verder gaat het over dagbesteding, veiligheid, eigen regie en over veel meer onderwerpen die te maken hebben met het bijzondere specialisme. Het is een bundeling van verhalen van cliënten, ouders, begeleiders, specialisten, vrijwilligers: mensen die er echt verstand van hebben!

Benieuwd naar het EVB+ Zien? Bekijk deze special hier.

@Cellozorg