Een kleurrijk en boordevol novembernummer!

29 november 2016

In deze extra dikke CelloZien veel prachtige foto's en artikelen. Zoals een interview met Jacqueline en Youssra, die samen met elkaar werken in Park Eemwijk en veel van elkaar leren. Of Joost, wiens treindroom vervuld werd. Heel bijzonder is het verhaal van studenten van het Koning Willem I College die bij dagcentrum Eygenweg hun opleiding Maatschappelijke Zorg volgen. En de theorie meteen in de praktijk kunnen toepassen: bruggen bouwen. Het is slechts een greep, kijkt u zelf!

@Cellozorg