Dagbesteding Cello bij woonzorgcentrum Annenborch

10 augustus 2018

In juni ondertekenden onze bestuurder Frank van Beers en bestuurder Janneke Pander van Annenborch daartoe het visiedocument “Samenwerking Annenborch/Cello”.

De cliënten zullen worden begeleid door Cello-medewerkers.

Wil je meer weten over deze unieke samenwerking?
Neem dan contact op met Floor ten Have, coördinerend begeleider (ftenhave@cello-zorg.nl)

Cello Annenborch

Cellobestuurder Frank van Beers en Annenborchbestuurder Janneke Pander bij de ondertekening van het visiedocument. Juni 2018.

@Cellozorg