Borg jij het cliëntperspectief?

9 augustus 2018

Thuis in Zuidoost zoekt ervaringsdeskundig projectadviseur, voor vier uur per week Dit project -waaraan Cello meewerkt- moet ervoor zorgen dat de kanteling plaatsvindt van beschermd wonen naar meer participatie in de samenleving: van cliënt naar wijkbewoner!

Thuis in Zuidoost richt zich op een afgebakend deel van ’s-Hertogenbosch. Vanuit de behoefte van mensen wordt op een integrale manier gewerkt. Doen wat nodig is; niet wat kan en mag. Samen doorbraken maken in complexe situaties, met intensieve training en coaching en hervormingen van bestaande systemen. Thuis in Zuidoost is een initiatief van gemeente, zorgaanbieders, Breed Welzijn en woningcorporaties. Mensen met ervaringsdeskundigheid en hun naasten hebben een stevig positie.

 

De specifieke rol van de ervaringsdeskundige projectadviseur, is de inbreng vanuit cliëntperspectief te borgen. Op de eerste plaats door in de projectgroep mee te denken en mee te werken aan de uitvoering van het project. Daarnaast zal de projectadviseur -samen met de projectleider- een adviserende rol vervullen in de stuurgroep. Ten slotte zal hij/zij voorzitter zijn van een te vormen klankbordgroep met ervaringsdeskundigen. In de uitwerking zal ook de bijdrage van familie-ervaringsdeskundigheid vormgegeven dienen te worden.

 

Voor een uitgebreide functieomschrijving, klik hier.

 

@Cellozorg